Ton Luijendijk

Fractievoorzitter

Als zoon van een tuindersfamilie in De Lier als laatste van de zes staan mijn wortels in deze streek. Getrouwd met Aletta zijn wij in 2003 komen wonen in Maassluis.

In de bloemengroothandel heb ik tientallen jaren gewerkt als inkoper op de veilingklok, daarbij ook verantwoordelijk als directeur van een exportonderneming binnen die sector en actief als vertegenwoordiger namens die sector voor de Verenigde Groothandel in Bloemkwekerijproducten ( VGB ) bij veiling Flora Holland.

Als hobby bespeel ik pauken, eerst in de plaatselijk harmonie en nu alweer vele jaren in het Delfts Symfonie Orkest en verschillende begeleidingsorkesten.

Ik sport graag en frequent, wielrennen in de zomer en schaatsen in de winter.

In verenigingen en maatschappelijke organisaties ben ik tientallen jaren bestuurlijk aanwezig geweest, o.a. Excelsior De Lier, Westlandse Federatie Muziekverenigingen, Muziekschool Westland, Volks Universiteit Westland en het Delfts Symfonie Orkest.

Politiek ben ik in Maassluis inmiddels bijna drie raadsperioden in de gemeenteraad actief.

VSP Maassluis staat voor mij voor het Sociaal alternatief. Zonder binding aan, dus ook niet belemmerd vanuit een landelijke partij hebben wij de volledige vrijheid te handelen in het belang van Maassluis en haar inwoners, zonder compromis.

Met een aantal goed gemotiveerde en inspirerende collega’s doen wij ons best om Maassluis met meer betaalbare woningen, een gezonde economie, cultureel inspirerend en sportief uitdagend een nog fijnere plaats te maken om te wonen.