Inzet voor De Vliet is succesvol

Maasdelta heeft vastgesteld dat 61 huidige bewoners van De Vliet willen verhuizen naar de nieuw te bouwen seniorenwoningen aan de P.C. Hooftlaan. Als de oorspronkelijke plannen voor de bouw van 40 woningen waren uitgevoerd, zou er dus voor 21 mensen/huishoudens geen plaats zijn. Gelukkig zijn het er mede dankzij de langdurige en onverminderde inzet van de bewoners van De Vliet en van de VSP – voor en achter de schermen – uiteindelijk 64 woningen geworden. Plus een recreatiezaal, want die moest ook nog bevochten worden.