Informatie over politie moet beter

De nieuwe politiepost in het stadhuis is open. De VSP vindt dat een prima zaak, maar het is wel jammer dat inwoners daar niet gewoon kunnen binnenlopen, maar alleen op afspraak. Als ze die niet hebben moeten ze hopen dat er toevallig een politievrouw/man aanwezig is. En waar is de informatie over de bereikbaarheid ’s avonds en ‘nachts? Er zijn volgens de VSP meer verbeterpunten. In het verkiezingsprogramma pleit de VSP voor verwijzingen in de stad naar de politiepost en voor meer informatie over wie de wijkagenten zijn en hun taken. Datzelfde geldt voor de dienst Handhaving en Toezicht van