Inbreng VSP Maassluis begrotingsdebat 8 november 2022

Dinsdag 8 november 2022: De gemeenteraad heeft na lang vergaderen ingestemd met de begroting 2023-2026. Van de 22 raadsleden stemden 21 voor en 1 tegen. Hans van der Burg, fractievoorzitter van VSP Maassluis, begon in zijn betoog met een korte terugblik over de afgelopen enerverende periode en benadrukte hetgeen op bladzijde 17 van de programmabegroting staat te lezen “een samenleving functioneert pas dán naar behoren als passend goede hulp wordt geboden. Wie hulp nodig heeft, krijgt die hulp ook” en daar is VSP Maassluis het voor de volle 100% mee eens.

Gedurende het ruim 8 minuten durende betoog zijn na de inleiding de volgende onderwerpen aangehaald:

Ruimtelijke Ordening, Subsidies, Cultuur, Verkeer, Afval, Veiligheid en Handhaving en als afsluiting het MVS Jeugdmodel. 

Er zijn 2 moties voorgelegd door VSP Maassluis; over Cultuur en dan met name de problematiek van de sterk gestegen energieprijzen en in hoeverre culturele instellingen zoals de Musea, het Theater en Bibliotheek worden bijgestaan. Cultuur in Maassluis komt hierdoor wederom behoorlijk onder druk te staan. De verantwoordelijk wethouder heeft toegezegd het gesprek met deze instellingen aan te gaan en wel op korte termijn.

De andere motie “gebruik van de fiets stimuleren door goede voorzieningen in de stad” Hiermee werd benadrukt dat bij het stimuleren van gebruik van de fiets in de stad dit zich niet alleen mag beperken tot het Stadshart en winkelcentrum Koningshoek, maar ook kijkende naar de beschikbare/benodigde faciliteiten in winkelcentrum Palet en winkelcentrum Westeinde.  De verantwoordelijk wethouder zegde toe dat dit zeker wordt meegenomen in het wat wordt genoemd het ‘fietsenactieplan’ als onderdeel van de mobiliteitsvisie waarvan het uitvoeringsprogramma uiterlijk 1 mei 2023 zal worden aangeboden aan de gemeenteraad. Beide moties zijn op basis van de duidelijke toezeggingen van het college niet in stemming gebracht.

Verder is VSP Maassluis mede-indiener van de volgende moties:

  • Sturen op Subsidies: unaniem aangenomen
  • Gebruik Canon van Maassluis stimuleren: unaniem aangenomen
  • Maritieme entree Maassluis: unaniem aangenomen
  • Week van respect: aangenomen 17 voor – 5 tegen
  • Toezicht en controle op uitvoerend werk: unaniem aangenomen

De link hieronder verwijst naar het begrotingsdebat van dinsdag 8 november 2022

https://maassluis.notubiz.nl/vergadering/938041