‘In één woord fantastisch … VSP bedankt’

‘Wat heb ik genoten vanmiddag, in één woord fantastisch…VSP bedankt dat jullie dit hebben mogelijk gemaakt..’  Zomaar één van de vele warme reacties welke wij mochten ontvangen van de aanwezige gasten op zaterdagmiddag 10 maart 2018 in De Vloot.
Het smartlappenkoor “de Hoekse Tranentrekkers” onder muzikale begeleiding van de band “de Plengers” traden met zeer groot enthousiasme voor een bomvolle zaal op onder  begeleiding van Paula van Wanrooij.
Jan van der Maarel, lijsttrekker van de Verenigde Senioren Partij Maassluis, heeft  iedereen van harte welkom geheten en zijn aanwezige partijgenoten kort voorgesteld aan de zaal om daarna het ‘stokje’ over te dragen aan Paula van Wanrooij die in een mum van tijd de gehele zaal mee liet deinen op voor het publiek bekende liederen van vroeger.
De voorzitter van de Bewoners Commissie De Vloot, dhr. J. Dekker, heeft mede namens de Bewoners Commissie ‘De Drie Componisten’ enkele woorden gesproken over met name de gebeurtenissen in 2017 waarin de politiek verantwoordelijken nogmaals nadrukkelijk werden bekritiseerd o.a. de VSP werd bedankt voor de strijd ingezet gedurende die periode en de aanwezigen werden opgeroepen goed na te denken welke keuze zij gaan maken op 21 maart 2018.
Jan van der Maarel heeft na afloop een ieder nadrukkelijk bedankt voor hun aanwezigheid en de vrijwilligers werden zeker niet vergeten en nog extra in het zonnetje gezet met een bloemetje en een heel warm applaus.