Hoekse Lijn oplevering eind februari 2019 ?

Woensdag 21 november 2018: De Rotterdamse wethouder Visser heeft tijdens een informatiebijeenkomst in het Stadhuis van Vlaardingen Raadsleden uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis de status van het, inmiddels behoorlijk vertraagde, project de Hoekse Lijn toegelicht. Veel vragen werden gesteld door de ongeveer 40 aanwezigen en met name door de Raadsleden en Steunraadsleden uit Maassluis. Er was toch veel scepsis en teleurstelling onder de aanwezigen. Het merendeel van de vragen ging over compensatievoorstellen zoals ook al op 20 november in de Gemeenteraad van Maassluis middels een Motie door een meerderheid (8 van de 9 fracties) werd aangenomen. De wethouder Visser heeft toegezegd suggesties hierover zeker te zullen bestuderen op voorwaarde dat er concrete voorstellen worden gedaan. Oplevering van de Hoekse Lijn staat nu gepland voor eind februari 2019 en we wachten de voortgangsrapportage (maar weer) af… Verdere berichtgeving hierover is terug te vinden op de website van onder andere de WOS, RTV Rijnmond en het AD.