Het Sprookje van een gratis Geluidswal

Vrijdag 8 maart 2019: Het sprookje van een gratis geluidswal die er heel snel moest komen. Toen de gemeenteraad in juli vlak voor de zomervakantie nog snel een collegevoorstel aangeboden kreeg met daarin het doldrieste plan om de bestaande geluidswal A20 ter hoogte van de Doornenbuurt (inclusief het park) volledig weg te halen en een nieuw grondlichaam op die plek op te bouwen dat één meter hoger zou zijn, heeft de VSP als enige in de raad tegen gestemd.

Gratis zou de aannemer dit willen doen en ook nog eens in een half jaar afronden. Wie dan nog niet wakker is, gelooft blijkbaar nog stellig in sprookjes. We noemden het een dwaas plan, dat zonder enig alternatief werd aangeboden omdat het dus kostenneutraal (lees gratis) zou worden uitgevoerd.

De druk vanuit de VSP in de raad om te komen tot heroverwegen van het raadsbesluit leek bijna onbegonnen werk, maar uiteindelijk ging het college overstag en is zij het gesprek met de betrokken bewoners van de Doornenbuurt aangegaan.

Inmiddels heeft het college ingezien, dat er toch meer tijd nodig is om zorgvuldige besluitvorming te laten plaats vinden, zoals deze week in de pers naar buiten is gekomen.

De VSP zal de verdere gesprekken en de uitkomst ervan kritisch blijven volgen, maar heeft nu toch wel de voorzichtige hoop dat er een door de bewoners breed gedragen oplossing zal worden gevonden.