Hart(eveld) voor Maassluis

Column van Françoise Harteveld  12 maart 2018

Maassluis, mijn fundament aan de Waterweg. In 1977 geboren ben ik er als 30.000-ste inwoner, in de Vogelbuurt aan de rand van de Burgemeesterswijk, komen wonen. Mijn opa legde begin jaren vijftig in Maassluis de basis voor Smulboetiek Harteveld, op de weekmarkten en braderieën in Maassluis en omgeving. Later breiden de activiteiten zich uit en in 1967 kwam er een vaste locatie aan de Kwartellaan en in 1972 verhuisden ze naar de Dr. Jan Schoutenlaan.

Mijn opa was een man met de Rotterdamse mentaliteit: ‘niet lullen maar poetsen’ en ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Maar bovenal: ‘als je ergens voor gaat zit het in je kop en niet in je kont’. Ergens aan beginnen, betekent dat alles moet wijken ervoor en alléén met hard werken kom je er. Mijn vader is in zijn voetsporen getreden. Hij heeft het bedrijf – ondanks veel tegenslagen – weten voort te zetten en heeft inmiddels al 65 jaren werkervaring, zoals ze dat noemen. Ik denk dat menigeen een puntzak patat van Harteveld heeft gegeten op de weekmarkt in het centrum van Maassluis of bij de Furieade.

Van de Buizerdstraat verhuisde ons gezin in 1978 naar de Steendijkpolder en daar heb ik mijn eerste stapjes gezet. Later op mijn driewieler reed ik om het huizenblok mijn rondjes en daarbij passeerde ik vele malen het huis van Gerard van Ettinger. Deze bijzondere man die velen kennen als een bevlogen politicus die in Maassluis altijd fietsend door de stad ging, werd in 1998 fractievoorzitter van de ASP. Later werd dit VSP Maassluis en nam Jan van der Maarel in 2002 het stokje van hem over als fractievoorzitter. Gerard stond bij deze gemeenteraadsverkiezingen wederom op onze kieslijst als lijstduwer, maar wij hebben helaas afgelopen week afscheid moeten nemen van Gerard, die is overleden op 85 jarige leeftijd.

In 1983 verhuisden wij als gezin terug naar de Vogelbuurt. Begin 2000 startte ik mijn loopbaan als ambtenaar bij de gemeente Maassluis, allereerst als consulent individuele trajectbegeleiding bij Centrum voor Werk en Scholing, een afdeling binnen Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik begeleidde de nieuwkomers en kwam met verschillende culturen in aanraking. Mensen met hun wortels in Suriname, het Caribisch gebied, Noord-Afrika en Turkije. Maassluis is een thuis voor een ieder en we streven ernaar dit uit te stralen naar onze inwoners.

Later werd ik beleidsadviseur binnen de afdeling Welzijn met de portefeuilles ouderen, gehandicapten en chronisch zieken en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Als beleidsambtenaar schreef ik collegeadviezen en was ik ondersteunend bij raadsvergaderingen voor de betrokken wethouder. In die functie heb ik nauw samengewerkt met verschillende betrokken lokale partijen en een netwerk opgebouwd binnen onze stadsgrenzen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een ouderennota die als basis diende voor de herontwikkeling van het gebied wat we nu kennen als de Vloot.

Om beleid te ontwikkelen is het belangrijk om burgers te betrekken, vraaggericht beleid en voorzieningen te realiseren. Belangrijk is om ‘commitment’ en betrokkenheid te creëren. Er kunnen nog zoveel mooie woorden aan het papier worden toevertrouwd, maar als het niet aansluit bij de doelgroep dan zal dit nooit succesvol kunnen worden gerealiseerd. Inmiddels is het gebied rondom de Vloot gerealiseerd en zijn de voorzieningen aanwezig om hier prettig te kunnen wonen.

Ik pleitte voor een ouderenbeleid dat gedragen werd en waarbij de Maassluizers hun stem konden laten gelden en dit was niet onopgemerkt gebleven bij de Provincie Zuid-Holland. Er werd een subsidie verstrekt voor de oprichting van ‘Seniorenpanel Maassluis’. Bij de planontwikkeling van de Woonzorgzone de Vloot en de totstandkoming van het gebied rondom de Vloot, heb ik bij de ouderennota nadrukkelijk de senioren betrokken bij de ontwikkeling van de benodigde voorzieningen.

Opgroeiend in Maassluis heb ik kunnen genieten van alles wat het leven in Maassluis zo prettig maakt. Ik was actief in het verenigingsleven en zette mijn eerste stapjes op de judomat van Mahorokan bij Coos Henneveld, was lid van gymnastiekvereniging Sparta en ik leerde accordeon spelen en was actief bij de Muziekschool in de Koningshof en lid van het Telemann Ensemble.
Nadat het Ouderenbeleid was ontwikkeld en ik, na twee trajecten voor Olympische kwalificatie, afscheid had genomen van de judosport ben ik vertrokken bij de gemeente Maassluis als werknemer en heb ik werkervaring opgedaan binnen verschillende organisaties en was ik bestuursvoorzitter bij Mahorokan Topjudo Instituut.

Na het actief beoefenen van de judosport op topniveau, was ik gestart met een nieuwe sport voor mij, Sumo. Eveneens een sport die zijn oorsprong had in Japan en ik heb zelfs nog een periode in Tokio gewoond. Na vele medailles op mondiaal niveau te hebben behaald met Judo en later Sumo, was ik in 2012 door voormalig Burgemeester Karssen geëerd met de Erepenning der Gemeente Maassluis. Onze in Maassluis geboren ’Sluizer’ Maarten ’t Hart was mij voorgegaan en ik was dan ook trots om deze titel te mogen dragen.

Vorig jaar overleed mijn oma op 95 jarige leeftijd. Het toeval bestaat niet, want Jan van der Maarel had mij net in die periode een bericht gestuurd met het verzoek of ik interesse had om aan te sluiten bij de VSP Maassluis. Ik had hem weleens verteld dat ik ambities had om in de politiek te gaan en we hadden nauw samengewerkt in de periode bij de planvorming rondom Woonzorgzone Vloot.
Ik had tijdens mijn werk als beleidsadviseur ervaring opgedaan met de vele raadsvergaderingen waaraan ik deelgenomen en oma had me altijd gemotiveerd om deze ambities waar te maken en mezelf in te zetten in de politiek. Nu was het moment aldaar en ik heb de keuze gemaakt om mijzelf verkiesbaar te stellen en ik ben toegevoegd op positie 8. Maar, als u mij kent dan weet u dat ik mijzelf verkiesbaar heb gesteld om mij in te zetten voor Maassluis en haar inwoners. Mijn ambitie is dan ook om in de komende raadsperiode zitting te nemen in de gemeenteraad namens VSP Maassluis.

VSP Maassluis staat voor Vooruitstrevend, Sociaal en Positief en het gaat om mensen.
VSP Maassluis ijvert voor een dynamische stad, waarin het goed ondernemen en wonen is waar én de voorzieningen uitnodigend moeten zijn voor onze inwoners én de stad aantrekkingskracht moet hebben voor nieuwe inwoners.

Ik ben trots om aan te sluiten bij dit team van bevlogen mensen met hart voor hun stad en de burgers van Maassluis. In de afgelopen raadsperiode heeft VSP Maassluis laten zien dat zij doen wat ze zeggen en ook duidelijk zeggen wat ze doen.
Ik wens u veel wijsheid toe als u gaat stemmen en doe dit met uw hart en bovenal verstand. U gaat toch ook stemmen op 21 maart aanstaande voor de gemeenteraadsverkiezingen #GR2018!

Lijst 4  Verenigde Senioren Partij Maassluis,
positie #8
Françoise Harteveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *