Vragen over Fietsenstalling Koningshoek-Uiverlaan

2 december 2019: VSP Maassluis heeft naar aanleiding van zowel berichtgeving in de sociale media alsmede uit eigen ervaring helaas moeten constateren dat de stalling niet optimaal functioneert. Zo is de stalling niet volledig bewaakt. Wij hebben het college hierover schriftelijk bevraagd. Als volgt:

Geacht College,

De VSP heeft naar aanleiding van zowel berichtgeving in de sociale media alsmede uit eigen ervaring helaas moeten constateren dat bewaking van de fietsenstalling aan de Koningshof-Uiverlaan, ondanks de ambitieuze plannen, gebrekkig is en te wensen overlaat….

De motie “fietsenstalling”, op 29 september 2015 door de gehele gemeenteraad ondersteund en aangenomen, had als opdracht een gratis bewaakte fietsenstalling te creëren die aansluit bij het beeld kwaliteitsplan van de buitenruimte Koningshoek.

Een gevoel van veiligheid is vanwege de huidige situatie volledig verdwenen en de VSP maakt zich ernstige zorgen en heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Bewaakt en onbewaakt

1.a Waarom is er geen of geen volledig dekkende bewaking bij de fietsenstalling ?1.b Bent u hier door een van de partijen (zie 4 ) op de hoogte gebracht ?

2. Openingstijden

2.a Wat zijn de openingstijden van deze fietsenstalling ?2.b Wat zijn tijden van bewaking van deze fietsenstaling ?

3. Biesieklette Bikey pasjes met QR-code

3.a Wat is het nut van deze pasjes ?

4. Biesieklette en Stroomopwaarts

4.a Bij diefstal van een fiets uit de ‘bewaakte’ stalling, wie is aansprakelijk ? 4.b Wat zijn de afspraken, welke gemaakt en onder welke voorwaarden ?

Hans van der Burg, Steun-fractielid VSP Maassluis