EO Kerstfeest in de Stad Maassluis

Vrijdag 18 oktober 2019: Bij de commissiebehandeling op dinsdagavond 15 oktober 2019 van de kredietaanvraag voor het EO programma “Kerstfeest in de Stad” was de VSP Maassluis bij monde van fractievoorzitter dhr. Ton Luijendijk nogal kritisch over zowel de besluitvormingsprocedure als over de herkomst van het krediet. 

De VSP Maassluis ging daarom onder protest akkoord met deze kredietaanvraag, echter wel met een stemverklaring waarin het college uitdrukkelijk de opdracht is meegegeven deze procedure vooral nooit meer op deze wijze toe te passen. Dit was “eens maar nooit meer”!

Het door het college voorgelegde raadsvoorstel spreekt van een kans om een “vliegende start te maken met een programma tegen eenzaamheid”. Dhr. Ton Luijendijk gaf de verantwoordelijk wethouder Mw. Bronsveld de klemmende opdracht mee: zorg dat de mensen mensen waar het om gaat en waarop het programma tegen eenzaamheid is gericht, voorrang krijgen om bij de opnamen aanwezig te zijn. Speciaal genodigden dus. 

De burgemeester zegde toe met een nieuw dekkingsvoorstel naar de raad te komen en daar het laatste woord bij de raad te laten. Ook vond hij achteraf de gevolgde procedure van het college niet gelukkig en incorrect. 

Wethouder Bronsveld zegde toe dat zij haar uiterste best zal doen Maassluizers die zich eenzaam voelen bij de opname van het programma te betrekken.