• Home
  • € 3 miljoen investeren in Omgekeerd Inzamelen? VSP stemt tegen

€ 3 miljoen investeren in Omgekeerd Inzamelen? VSP stemt tegen

Op dinsdagavond 18 mei heeft het college van B&W de Gemeenteraad gevraagd een plan goed te keuren welke een investering vraagt van maar liefst € 3 miljoen. Omgekeerd Inzamelen. Een verhullende benaming die betekent dat het aanbieden van het restafval ingewikkelder wordt gemaakt. In februari 2020 was er nog enige hoop dat het college de juiste keuzes zou gaan maken maar, naar nu blijkt, tevergeefs.

Geen extra acties opleggen aan de burger. In Maassluis wordt al jaren plus minus 47% van het afval gescheiden door de burger, zo blijkt uit metingen. De overheid legt gemeenten op om voor 2030 te komen tot 75% scheiding van de afvalstroom. De VSP pleit er voor om aan burgers hiervoor geen extra acties op te leggen, maar de huidige restant afvalstroom door de afvalverwerker te laten na-scheiden. De techniek daarvoor is de laatste tijd met sprongen vooruit gegaan waardoor het ook kan.


Pasjes systeem. Het college zet echter in op het z.g. Omgekeerd Inzamelen. Een verhullende benaming die betekent dat het aanbieden van het restafval ingewikkelder wordt gemaakt, dus wordt ontmoedigd. Immers, om de restafvalcontainer te bereiken moet de burger grotere afstanden overbruggen tot wel 250 meter. Het gescheiden afval kan op kortere afstand van de woning worden gedeponeerd. Daarbij is het college ook voornemens hiervoor een pas systeem te introduceren en vraagt daartoe van de raad een Investeringsbedrag van 3 mln.

De VSP is absoluut tegen dit plan. Het naast de container plaatsen van afvalzakken en deponeren van restafval in de verkeerde container zal het gevolg zijn zo heeft de praktijk in andere gemeenten, bv Arnhem, al laten zien. Daarom heeft de VSP tegen deze investeringen, in een systeem dat de burger ontmoedigt, gestemd. Wij willen investeren in de goede en betaalbare technische oplossing van het na-scheiden van het restantafval, en daarmee de burger faciliteren en bemoedigen de stad schoon te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *