Donatie aan Voedselbank Maassluis

Vrijdag 2 april 2021 VSP Maassluis vraagt aandacht voor drie maatschappelijke thema’s: duurzaamheid, armoede en zinvolle dagbesteding.

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Maassluis gooit daar een schepje bovenop: onze stad heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dit doel sluit aan bij een van de speerpunten in het partijprogramma van de VSP Maassluis: de stad (verder) ontwikkelen tot een daadwerkelijk duurzame stad.

Transitievisie Warmte. Om Maassluis voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst werkt de gemeente aan de Transitievisie Warmte. Inspraak over dit onderwerp krijgt ruime aandacht. Via een informatiebijeenkomst en een enquête werden inwoners uitgebreid geïnformeerd en om input gevraagd.

Deze week doneerde de VSP een kistje met streekproducten aan de Voedselbank. Het pakket – samengesteld door Stichting Maatwerk Autisme – is gewonnen door een lid die een bijdrage heeft geleverd aan de inspraak.

VSP vraagt via dit kleine gebaar aandacht voor drie belangrijke maatschappelijke thema’s: duurzaamheid, armoede en zinvolle dagbesteding.

Foto: Vrijwilliger voedselbank Maassluis neemt het pakket met streekproducten met welgemeende dank in ontvangst