Sociaal Domein (bron: FOCUS2019)

29 oktober 2018: In de uitgave van FOCUS 2019 (Richtinggevend voor bestuurders en topambtenaren) staat een interessant artikel met als titel ‘Domweg gelukkig in de decentralisatiestaat…’. Aan het begin van dit artikel verwijst de schrijfster naar de ’tien beloftes van de decentralisaties’ om daarna onder andere te melden dat … het decentraliseren van jeugdhulp, zorg en begeleiding een tragische vergissing lijkt.. U kunt het gehele artikel terugvinden/lezen via http://sdu.instantmagazine.com/overheid/focus-2019/sociaal-domein/