Dierenhoek ’t Sparretje, twee maanden later: beloftes, onbeantwoorde vragen en klachten van omwonenden

Maandag 2 maart 2020: Nog altijd is de verbrande stal van Dierenhoek ’t Sparretje niet opgeruimd, dit ondanks toezeggingen van het college, bij monde van wethouder Evers, dat deze situatie niet acceptabel is en snel handelen geboden is na mondelinge vragen op dinsdagavond 4 februari 2020.

Wat er de afgelopen weken is veranderd? de Dierenhoek heeft nu formeel huisnummer 1 toegewezen gekregen (daar was sinds jaar en dag onduidelijkheid en verwarring over). Tevens is er op woensdag 26 februari iemand van een sloopbedrijf langs geweest om een monster te nemen van het dak (asbest?). Daarnaast nemen de klachten van omwonenden toe over het zicht op een verbrande stal en de brandlucht. Deze mensen worden verzocht hun klachten bij de gemeente te melden.

De VSP heeft nog altijd geen antwoorden gekregen op de op 6 januari gestelde schriftelijke vragen, terwijl er een toezegging was gedaan uiterlijk eind februari antwoorden te mogen verwachten. Daarnaast is het wenselijk dat de beheerders van Dierenhoek ’t Sparretje regelmatig op de hoogte worden gehouden van de genomen en nog te nemen stappen.

Zie ook eerdere berichtgeving hierover op de website van de VSP:

https://www.vsp-maassluis.nl/vsp-dringt-aan-op-snel-herstel-dierenhoek-t-sparretje/
https://www.vsp-maassluis.nl/wethouder-evers-eens-met-vsp-dat-situatie-dierenhoek-t-sparretje-niet-acceptabel-is/

foto bovenaan dit artikel is van de website van Rijnmond nieuws