De VSP

De VSP is een toonaangevende lokale partij. Een partij die zich inzet voor alle inwoners van Maassluis, jong en oud met als uitgangspunt Lokaal Sociaal. Senioren en groepen die kwetsbaar zijn hebben onze bijzondere aandacht, zo schrijven we in ons verkiezingsprogramma 2018-2022. Veel senioren kunnen zich goed redden, zelfstandig of met behulp van mensen in hun omgeving. Maar door verschillende oorzaken wordt de groep waarvoor dat niet geldt, geleidelijk groter.
Op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, recreatie, verkeer en vervoer hebben de senioren hun eigen wensen en behoeften. Uitgangspunt moet zijn dat de senior zolang mogelijk regie over zijn eigen leven houdt.
De VSP stelt zich op het standpunt dat de werkelijkheid bepalend is en dat beleid daarop moet worden afgestemd. Voor de VSP staat de mens centraal en niet de regels of het geld. Dat betekent dat als op bepaalde beleidsterreinen volgens de bestaande systematiek geen geld beschikbaar is, er binnen de begroting gezocht moet worden naar aanvullende middelen op basis van een heldere prioriteitsstelling.

De VSP Maassluis is een lokale beweging, heeft geen enkele binding met een landelijke partij en hoeft zich niet aan landelijke richtlijnen te houden. Dat geeft de VSP de ruimte om onafhankelijk problemen en uitdagingen aan te pakken. Bij de VSP staan de mensen centraal en niet regeltjes of geld.
De VSP wil dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. De VSP Maassluis ijvert voor een dynamische stad, waarin het goed ondernemen en wonen is. Het vestigingsklimaat voor ondernemers moet uitnodigend zijn. De winkelstand moet van een hoog stedelijk niveau zijn en de culturele voorzieningen moeten aantrekkelijk zijn voor onze inwoners en voor mensen uit de omgeving.
De VSP is vertrouwd met Maassluis. En veel Maassluizers stellen hun vertrouwen in de VSP. We weten wat er leeft in de stad. We zijn op veel plekken, ontmoeten veel mensen, luisteren naar wat hen bezig houdt en als het nodig is springen we voor hen in de bres. Want het gaat de VSP in de eerste plaats om de mensen. Zij vormen met elkaar de mooie stad Maassluis.

Maassluis is verhoudingsgewijs dichtbevolkt. Daarom is het ontzettend belangrijk heel veel aandacht te besteden aan de leefbaarheid. Een groene, schone omgeving bevordert het leefplezier van mensen. In de buitenruimte moeten alle Maassluizers fijn kunnen leven. Dat houdt in dat er genoeg groen moet zijn in onze stad, dat onkruid tijdig wordt bestreden, dat de openbare ruimte liever groen en bloemig is dan bestraat. Om de nadelige effecten van steeds veelvuldiger en heviger regen tegen te gaan, moet Maassluis investeren in systemen voor ondergrondse opvang en in het bewust maken van inwoners van het belang van groene tuinen.
Dat alles draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame stad. Dat is van groot belang voor het
Maassluis van de toekomst en voor de mensen die er dan wonen, de kinderen van nu. Die toekomst hangt af van de mate waarop we duurzaamheid een integraal onderdeel van het gemeentebeleid kunnen maken. Voorop staat dat vandaag de dag iedereen doordrongen moet zijn van de noodzaak om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat we ontzettend zuinig zijn op de wereld en natuurlijk ook op onze stad.
Daarom maakt de VSP zich sterk voor meer zonnepanelen, meer faciliteiten voor elektrische auto’s, beter openbaar vervoer, zo veel mogelijk gasloos bouwen, het gebruik van duurzame bouwmaterialen en slimme systemen voor warmte- en energievoorziening. Maassluis moet in alle opzichten een duurzame stad worden.

De VSP Maassluis ziet goede kansen voor de verdere versterking van recreatiemogelijkheden in en rondom Maassluis. De groene long van Midden-Delfland ligt op loop- en fietsafstand. De aantrekkelijke binnenstad trekt steeds meer bezoekers. Om die binnenstad nog aantrekkelijker en comfortabeler te maken voor bezoekers blijft de VSP onverminderd pleiten voor een openbare toiletvoorziening in het stadshart. Toerisme en recreatie kunnen ook een stimulans geven aan de werkgelegenheid.
Verder kent de VSP veel waarde toe aan kunst en cultuur. Cultuur is de samenhang van een gemeenschap. Gelukkig heeft het cultuurbeleid in de afgelopen periode een sterke impuls gekregen door het aannemen van de Cultuurvisie en het uitwerken daarvan. Maassluis heeft twee aantrekkelijke musea, een galerie, een theater met een aantrekkelijk programma, actieve kunstenaars, tal van muziekverenigingen en zangkoren, balletgroepen, een florerende muziekschool, een op een breed front actieve bibliotheek en een Jeugdtheaterhuis. Ieder jaar trekt het maritieme feest Furieade duizenden bezoekers. Ook het jaarlijkse Waterwegpop is weer nieuw leven ingeblazen. Daarnaast is er een zeer actieve Historische Vereniging Maassluis.

Als er bij de uitvoering van het ombouwproject geen grote blunders waren gemaakt, had Maassluis nu een snelle metroverbinding gehad met Rotterdam. Die kan nu pas laat in 2018 in gebruik worden gemaakt. Tot dan zijn reizigers afhankelijk van een busverbinding. Samen met andere partijen maakt de VSP zich al maandenlang sterk voor verbeteringen van die busverbinding en zal dat blijven doen zo lang dat nog niet naar tevredenheid is gebeurd.
Daarnaast pleit de VSP al jarenlang voor beter kleinschalig openbaar vervoer in Maassluis zelf. Sommige wijken hebben helemaal geen aansluiting op openbaar vervoer. Verder is het onbegrijpelijk dat de nieuwe begraafplaats langs Het Scheur – ver buiten de bebouwde kom – helemaal niet met openbaar vervoer bereikbaar is. De bereikbaarheid van de gemeenschappelijke voorzieningen binnen Maassluis moet ook voor de gebruiker van het openbaar vervoer en mensen die moeilijk ter been zijn, gegarandeerd worden.
Daarnaast wil de VSP invoering van gratis openbaar vervoer in de stad en in de regio voor AOW’ers met een laag inkomen, zoals dat in andere gemeenten al langer gebeurt.