De Kade een nieuwbouwwijk in ontwikkeling

18 september 2022: De Kade is als nieuwbouwwijk in ontwikkeling en de eerste resultaten van de opgeleverde woningen, in de verschillende sectoren, geven een mooie indruk. Op vrijdag 16 september heeft de gemeenteraad op uitnodiging van de verantwoordelijk wethouder Kuiper het project kunnen bezoeken. De aanwezige raadsleden kregen uitleg, middels een presentatie en rondleiding*, over de ontwikkeling van dit nieuwbouwproject en daarbij de gelegenheid vragen te stellen aan betrokkenen.

De wijzigingen die op tafel liggen zoals wat wordt genoemd de verdichting van het gebied (meer woningen dan aanvankelijk in de planning) zijn gerelateerd aan het verzoek om meer te bouwen gezien de grote vraag naar woningen binnen de regio.

De noodzaak om te komen tot een goede ontsluiting van het gebied zijn onderwerpen die de nodige aandacht vragen. De ‘eerste’ bewoners van De Kade, maar ook de bewoners in omliggende wijken maken zich zorgen over de verkeerssituaties in dit gebied. De raad zal zich op dinsdag 20 september 2022 buigen over de verschillende onderwerpen die voorliggen zoals de Wegenstructuurvisie en de nota Parkeernormen om dan uiteindelijk in oktober hierover een besluit te nemen.

Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, daarbij moet de leefbaarheid niet uit het oog worden verloren vinden wij; wordt vervolgd!

*) vertegenwoordigers van: projectontwikkelaar Appelbloesem, Maasdelta, de gemeente Maassluis