“De bus komt sowieso terug,…er wordt niet geschrapt”

Maassluis 24 augustus 2023: Bus126 heeft op 20 augustus 2023 haar laatste rit gereden tussen Maassluis-West en Schiedam-Centrum. Woordvoerder Rolf Harbers van de RET: “….deze lijn wordt niet veel gebruikt en er zijn alternatieven…” 
*
November 2019 en BUS 126
Het is inmiddels alweer bijna 4 jaar geleden dat wij, VSP Maassluis, in vergadering met het college van B&W onze zorgen uitspraken over de verschraling van het Openbaar Vervoer (OV); bus routes werden geschrapt en route van BUS126(!) in Maassluis werd drastisch ingekort.
*
Samenwerkingsverband 21 gemeenten
Maassluis maakt deel uit van een samenwerkingsverband van 21 gemeenten en deze 21 gemeenten vormen met elkaar het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Als gemeenschappelijke regeling is de vergaderstructuur van de MRDH nogal complex opgezet. Niet verwonderlijk met zoveel gemeenten, zoveel raadsleden, zoveel wethouders, zoveel burgemeesters, die allemaal staan voor de belangen van haar inwoners. Uiteindelijk worden besluiten, op basis van allerlei adviezen, genomen door het algemeen bestuur onder afwisselend voorzitterschap van de burgemeester van Rotterdam en de burgemeester van Den Haag.
*
De Hoekse Lijn als goed alternatief?
Even terug naar het onderwerp verschraling van het Openbaar Vervoer; het argument toen (2019) was dat de komst van de Hoekse Lijn een goed alternatief zou zijn. Het argument nu is personeelstekorten, althans volgens de RET. Wij weten wel beter. Het is van groot belang dat er nog eens heel goed gekeken gaat worden naar zowel de sociaaleconomische als naar de demografische situatie binnen deze regio.
*
De regie over het OV vraagstuk
binnen de metropoolregio Rotterdam-DenHaag ( MRDH) ligt volgens ons de regie over dit vraagstuk volledig bij de besturen van Rotterdam en Den Haag. Vervoerders zoals RET,HTM en EBS zijn belangrijke partijen voor de MRDH gemeenten en natuurlijk zijn de grote steden zeer afhankelijk van deze vervoerders, maar ons bekruipt het gevoel dat men de lokale behoeften van andere gemeenten vergeet!
*
Ja, men ziet graag grote verbindingen bij voorkeur metrolijnen tussen de grote steden met aansluitingen bijvoorbeeld via het Westland in noordelijke richting. Je kunt daar niet echt op tegen zijn, integendeel, wij zien daar zeker de noodzaak van in, maar lokale voorzieningen raken én uit het oog verloren én worden op onderdelen geschrapt.
*
OV in Maassluis
Voor wat betreft het OV is Maassluis al zwaar getroffen zeker nu met het enorme debacle over de verbinding Maassluis – Rozenburg. Misschien moet de MRDH en Provincie Zuid Holland bestuurlijk beter met elkaar afstemmen want wie gaat nu waar over en wie van de besturen luistert er nu echt naar de behoeften van de gemeenten?
*
Op de website van de MRDH onder Afdeling Openbaar Vervoer staat het volgende te lezen:
Als opdrachtgever van het regionale- en stedelijke OV in de regio, werken wij samen met de vervoerders aan mogelijkheden om de reizigersgroei in het OV op te vangen. We zetten in op het verkorten van de reistijd met en meer capaciteit in het OV en de transitie van auto naar OV, fiets of een combinatie hiervan. Dit doen wij door concessies te verlenen en te beheren, het begeleiden van projecten ter verbetering van de infrastructuur voor OV en door beleid te ontwikkelen op het gebied van sociale veiligheid, tarieven en toegankelijkheid van het OV.
*
Om nog even terug te komen op de uitspraken van woordvoerder Harbers van de RET  “De bus keert sowieso terug, ..er wordt niet geschrapt.” Gelooft u het ?
*