Cultuur is speerpunt bij de VSP

Door David van der Houwen Zaterdagmorgen was ik samen met Huub Paalvast bij de brainstormbijeenkomst over de Week van de Cultuur. Als partij met hart voor cultuur is de VSP daar altijd goed vertegenwoordigd. Huub maakt ook deel uit van de commissie die de Week van de Cultuur organiseert. De VSP besteedt in het verkiezingsprogramma veel aandacht aan cultuur. Cultuur is van groot belang voor de sfeer en de samenhang in de stad. Als wethouder van cultuur heb ik met het vaststellen van de Cultuurvisie en de aanstelling van de cultuurmakelaar een belangrijke impuls aan de cultuur in Maassluis kunnen geven. Veel mensen zien cultuur nog steeds als iets elitairs. Ik vraag me af waar ze dat op baseren. Misschien klopt dat wanneer je cultuur beperkt tot musea, klassieke concerten of literatuur. Dat is echter een onzinnige beperking. Raps, stripboeken, de Monstersche sluis, beschilderde bolders langs de Haven, het carillon in de Groote Kerk, de Furieade, vlogs op youtube, balletscholen, de Historische Vereniging, graffiti, historische schepen, de Kunst- en Cultuuracademie, kinderkoor Wonderwijs, Waterwegpop, de jaarlijkse Kunstroute, het Filmfestival, de Maassluise Muziekweek en de vele uitvoeringen van koren en orkesten. Het is allemaal cultuur. Het Govert van Wijn Orgelconcours was vorig jaar na 25 jaar voor het laatst, maar hoort ook in dit rijtje, net als de orgelconcerten. En als ik afsluit met het afwisselende programma van Theater Koningshof, krijg ik het verwijt dat ik de maandelijkse ‘artists in residence’ in het Douanehuisje ben vergeten. Dus bij deze, met de aantekening dat ik vast nog wel iets niet heb genoemd.
De VSP hecht grote waarde aan het betrekken van jongeren bij de cultuur van Maassluis via het Cultuurmenu. Dat kan overigens best wel eens vernieuwd worden en in elk geval moet wat de VSP betreft de succesvolle Kindermonumentendag eraan worden toegevoegd. VSP-raadslid Huub Paalvast is de motor achter die Kindermonumentendag.
Muziekonderwijs voor kinderen in het primair onderwijs vinden wij van groot belang en dat zal in de komende periode wederom een speerpunt van de VSP zijn. Ook kennismaken met Jeugdtheater vinden wij belangrijk. Expressie en affectie worden gestimuleerd door dat aanbod. Muziek en theater zijn meer dan toevallige vakken die je kunt geven of niet. Muziek en theater helpen kinderen zich emotioneel en intellectueel evenwichtiger te ontwikkelen. Het zijn vakken waarin samen doen centraal staat, en dat helpt om samen leven als grondhouding te ontwikkelen. Dat muziek maken slim maakt hebben wereldwijd talloze onderzoeken aangetoond. Allemaal zaken die thuis horen in een concreet meerjaren-actieplan voor de verdere uitwerking van de Cultuurvisie. En dat bepleiten we dus in ons verkiezingsprogramma.