Ton Luijendijk

Column: “Cultuur en Sport en Recreatie, iedereen doet mee”

Maandag 7 maart 2022:De paragraaf over cultuur in het verkiezingsprogramma van VSP Maassluis heeft een behoorlijke lengte. Logisch, want het is een belangrijk thema. Dat omschrijven we als volgt: “cultuur kan emoties oproepen, amuseren, troosten of verrassen. Daarnaast is cultuur een van de belangrijkste factoren als het gaat om meedoen en integratie”. Cultuur verbindt mensen vanuit verschillende achtergronden tot iets wat ze gemeenschappelijk zijn en willen worden.

Het is vanuit die gedachte dat wij hieraan zoveel waarde toekennen. Of de wieg van je voorouders nu in deze omgeving stond of hier ver vandaan, onze gemeenschappelijke reis is Maassluis en die maken we met elkaar.

Daarom hechten wij er zoveel belang aan dat alle kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs samen sporten, zingen en muziek maken of kennis maken met jeugdtheater. Maassluis kent een muziekschool en een jeugdtheaterschool. Een luxe waar wij voor hebben gestreden en waar we nog meer mee willen doen.

Een van onze actiepunten luidt daarom, dat wij alle kinderen in contact willen brengen met muziek en jeugdtheater. Als dit niet lukt via het primaire onderwijs willen wij onderzoeken of we daar een grotere rol kunnen inrichten voor de muziekschool en de jeugdtheaterschool.

Orkesten en koren die het door corona de afgelopen twee jaar moeilijk hebben gekregen, willen we stimuleren en zoveel als nodig faciliteren.

Theater Koningshof is belangrijk en daarom willen we dat in staat stellen zijn rol te continueren en te versterken. Culturele uitingen moeten toegankelijk zijn voor iedereen en moeten dus ook voor minder draagkrachtigen toegankelijk en betaalbaar blijven.

Voor sport en recreatie gelden dezelfde argumenten. We willen meer inzetten op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Als we iets van de coronapandemie hebben geleerd, is het hoe belangrijk dat is.

Daarom willen wij een versnelde uitvoering van de nieuwbouw en renovatie van de sportzalen. Ook willen wij samen met de sportverenigingen onderzoeken of er duurzame en milieuvriendelijke alternatieven kunnen worden toegepast bij het vervangen van de kunstgrasvelden.

We willen ook aandacht voor meer mogelijkheden van sportbeoefening overdag bij de sportverenigingen door senioren en mensen met een beperking.

Maassluis is een stad die, hoewel bijna volgebouwd, ligt te midden van grote groene en open ruimten. Lopend langs het Scheur of in de Oranjepolder richting het Staalduinsebos of het heerlijke Midden Delfland gebied valt deze mooie ligging aan alle kanten op.

VSP Maassluis wil dan ook veel aandacht voor goede verbindingen van de Stad met dit omringende land. Goede contacten met omliggende gemeenten die deze gebieden beheren horen daar bij.

In Maassluis wonen betekend voor VSP Maassluis;  iedereen doet mee en samen bouwen we aan een gemeenschappelijke toekomst.

Mogen we op uw stem op lijst 10 rekenen?

Ton Luijendijk,

Lijsttrekker VSP Maassluis