Confrontatie tussen VSP en College over financiële bijdrage aanleg Getijdenpark

Dinsdagavond 12 mei 2020: In november 2018 heeft een ruime meerderheid van de raad waaronder de VSP op initiatief van de VVD bij motie het college opdracht gegeven uit te werken en medewerking te verlenen aan het aanleggen van een Getijdenpark aan de oever van het Scheur ter hoogte van de Koning Willem Alexanderboulevard.

In de randvoorwaarde benoemt de motie uitdrukkelijk, geen enkel financieel risico en geen kosten voor Maassluis. Op 25 juli 2019 (midden in de vakantieperiode) meldt het college in een Raadsinformatiebrief dat op 16 juli 2019 is besloten tot medewerking aan de plannen van Rijkswaterstaat voor een Getijdenpark.

Rijkswaterstaat wil het opdrachtgeverschap op zich nemen onder voorwaarden, zo staat te lezen in deze zelfde Raadsinformatiebrief. De voorwaarden houden onder andere in: dat de gemeente Maassluis aan planvorming € 50.000,-, en aan uitvoering € 50.000 bijdraagt.

Vanwege het zomerreces zijn de details, in de brief van 25 juli 2019, bij gemeenteraadsleden en dus ook bij de VSP onopgemerkt gebleven.

Berichtgeving van het college aan de raad op 21 februari 2020 verwijst nogmaals naar de raadsinformatiebrief van 25 juli 2019 en was voor de VSP aanleiding om schriftelijke vragen te stellen over het nu toch optreden van kosten voor Maassluis.

Beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen was voor de VSP aanleiding om de verantwoordelijk wethouder hierover op 12 mei 2020 in een commissie nader te bevragen. Het college, bij monde van wethouder Voskamp, meent dat recht is gedaan aan de uitleg van de motie. De VSP is het daar helemaal niet mee eens en is van mening dat het college de raad hiertoe een verzoek had moeten voorleggen, dit volgens de geldende regels.

De Maassluisse burger zit naar de mening van de VSP niet te wachten op een donatie van € 100.000,- in het water van het Scheur. Letterlijk geld in het water, wij weten wel betere bestemmingen voor een dergelijk bedrag. Mocht het project om technische reden niet uitvoerbaar zijn meldde de wethouder nog, dan zijn de aanloopkosten van € 50.000,- wel weg. Verder commentaar overbodig.

Sommige partijen vinden het terugblikken(!) en terugkomen op een genomen besluit en GroenLinks die destijds stellig tegen de motie stemde (!) vond nu, dat zoiets geweldigs best wel wat mag kosten……

Het was een wel heel vreemde gewaarwording.

bron illustratie : https://portofrotterdam.com