Ton Luijendijk

Column: “Maassluis, goed wonen in een groene omgeving”

Dinsdag 1 februari 2022: Maassluis is een van de dichtst bebouwde gemeenten van Nederland. Bijna alle beschikbare grond is bebouwd of is nog in ontwikkeling als bouwlocatie, zoals het Balkon, Wilgenrijk en de Kade.

Mooie wijken met oog voor groen, maar wel woonwijken. Gelukkig wordt Maassluis omgeven door grote groene ruimten zoals Midden Delfland en richting Hoek van Holland de Oranjepolder. Maar onze directe leefomgeving is best vol. De resterende kleinere ruimten binnen de bebouwde kom wil VSP Maassluis dus koesteren als kleine pareltjes.

Toch wringt dat aan alle kanten omdat er een enorme woningnood is. Het is wel erg gemakkelijk om net te doen alsof Maassluis daar niets mee te maken heeft. Zo kwam er voor de zomer 2021 een voorstel van het college om op bouwlocatie De Kade 200 woningen meer te bouwen dan de 600 woningen die al waren gepland. Een kwart meer huizen dan wat kopers die daar al een huis hebben gekocht, hadden verwacht. De ontsluiting van de nieuwe wijk De Kade is daar niet op berekend, sterker nog: een goede ontsluiting is nog onderwerp van studie en gesprek en is nog steeds niet definitief afgerond. VSP Maassluis sloeg daar dan ook onmiddellijk op aan en heeft het college nog voor de zomervakantie om opheldering gevraagd. De reactie van het college was dat het nog maar plannen waren, en dat we nu eenmaal wat moeten doen vanwege de woningnood(!). De nieuwe gemeenteraad zal daar na de verkiezingen een beslissing over moeten nemen maar het dilemma ligt al wel op tafel.

Dan was er in het voorjaar van 2021 ook nog een rapport van het bureau De Zwarte Hond, getiteld ’van Strand naar Stad‘ dat een verkenning heeft uitgevoerd in alle gemeenten liggend aan de Hoekse Lijn naar de mogelijkheden van bebouwingsverdichting in die gemeenten. Dit bereikte de gemeenteraad bijna achteloos, vlak voor de zomervakantie. De werkgroep die verantwoordelijk was voor de opdracht van dit onderzoek, stond onder voorzitterschap van wethouder Kuiper van Maassluis. Deze verkenning stelt vast dat er in Maassluis nog wel flink wat mogelijkheden zijn om bebouwing te verdichten. De laatste groene ruimte en plantsoenen kunnen volgens deze studie best nog wel worden bebouwd. Toen VSP Maassluis dit net nog voor het zomerreces agendeerde om de wethouder naar de status van deze verkenning te vragen, vond de wethouder dit voorbarig.

Inmiddels blijkt dat het college de uitkomsten al wel gebruikt om verdichting zoals bij De Kade te motiveren. VSP Maassluis is heel kritisch op deze ontwikkeling, hoewel ook wij erkennen dat er woningnood is. Wij bepleiten daarom bij de kleinere bouwlocaties die de komende jaren nog wel kunnen worden ontwikkeld, een stevig accent op betaalbaar koop en huur om zo een inhaalslag te maken en het aandeel sociale woningbouw minimaal op 35% te brengen.

Groen in de stad is kostbaar en moet beter en mooier worden onderhouden dan wat er nu is te zien. Biodiversiteit mag en kan nooit betekenen dat we de boel laten verrommelen waar het nu steeds meer op neer komt. Er moet ruimte zijn en blijven voor natuur in onze dichtbebouwde omgeving, ook vanwege de noodzakelijke maatregelen van betere wateradaptie. Dan maar de hoogte in met bebouwing zoals een partij bepleit die ook meer groen wil? Dat is voor VSP Maassluis echt geen optie. Dit zou het karakter en woongenot van Maassluis te zeer nadelig beïnvloeden.

Kwalitatief goede en energie-neutrale huizen bouwen die bereikbaar zijn voor de doelgroep die nu nog buiten de boot valt, is onze oplossingsrichting. En dat in een zo groen mogelijke omgeving. Daar zal VSP Maassluis zich met alle macht, net als de afgelopen jaren, de komende raadsperiode voor inzetten.

Ton Luijendijk, Fractievoorzitter VSP Maassluis