• Home

Debat Kaderbrief 10 juli 2018

Voorzitter, Waarover spraken zij die 10e juli 2018 en vooral wat was de status en het gewicht van dat spreken?

Dat is de vraag die niet alleen vooraf aan deze bespreking van de zgn. Kaderbrief, maar ook nadien nog zal naklinken.

Het nieuwe college heeft ervoor gekozen om niet conform het reglement van orde en nadere afspraken met deze raad met een beleidsarme Kadernota naar de raad te komen en een verdere uitwerking in september, maar met een document dat

Lees verder

Op 5 juli 2018 heeft De Telegraaf een interview met Ton Luijendijk gepubliceerd mede naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VSP Maassluis aan het college van B&W welke vorige maand zijn gesteld (zie bijgevoegd artikel met foto).

Hieronder de inleiding bij de schriftelijke vragen:

“Op 19 juni 2018 heeft de gemeente een schriftelijk verzoek van de Continentie Stichting Nederland (CSN) gedateerd 15 juni 2018, welke gericht aan zowel College als Gemeenteraad, ter kennisgeving

Lees verder

De fractie van de VSP is in toenemende mate verbaasd en geïrriteerd over het verloop van de coalitiebesprekingen in Maassluis. Al na een korte verkenningsronde heeft de door het CDA uit de eigen gelederen (lokaal partijbestuur) aangetrokken ‘informateur’ geconstateerd dat de huidige coalitie van CDA, VVD en PvdA gewoon kan worden voortgezet, met de ene zetel van D66 erbij voor een iets steviger meerderheid in de raad.

Lees verder
Op donderdagavond 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad bestaande uit 9 fracties (2 meer dan de periode hiervoor) geïnstalleerd onder toezicht van een groot aantal bezoekers (familie, vrienden, partijgenoten). Burgemeester Edo Haan heeft de raad toegesproken en na beëdiging allen persoonlijk de hand gedrukt en een bos bloemen overhandigd. De VSP Maassluis is met 3 zetels de 4e partij gebleven en de fractieleden Jan van der Maarel, Ton Luijendijk en Huub Paalvast zijn ook nog even door Hans van der Burg (VSP fractiesecretaris) toegesproken. De gemeenteraad werd heel veel wijsheid toegewenst voor de komende periode van 4 jaren want er staan en komen nogal wat uitdagingen op de agenda. Verder in deze toespraak is aangehaald waar de VSP voor staat en dat nog meer de nadruk zal worden gelegd op Ouderenbeleid, Duurzaamheid, Integratie en een Duurzaam financieel beleid. Tevens is genoemd het feit dat deze periode ondanks één zetel minder, met enige bescheidenheid, de VSP toch een stevig geluid zal laten horen; natuurlijk zal dat in goede harmonie gaan maar de confrontatie wordt niet geschuwd omdat, zo benadrukte Hans van der Burg, de VSP ergens voor staat. Afsluitend zijn de leden van de VSP heel veel succes toegewenst in goede onderlinge samenwerking voor de komende periode en dit werd bekrachtigd met een paar ferme handdrukken en prachtige bossen bloemen. Lees verder

De VSP deelt de verontwaardiging van de Culturele Raad Maassluis (CRM) en de Stichting Maassluise Kunstenaars (SMK) over het niet doorgaan van het White Wall Project in Maassluis. Kunstenaar Paco Dalmau kreeg voor zijn idee voor dit project de Waterweg Cultuurprijs 2017. Vervolgens liet Paco Dalmau weten dat hij zijn project – een te beschilderen kunstwerk van maximaal 600 meter – samen met zo veel mogelijk mensen in Maassluis wilde uitvoeren. Het was een unieke kans om Maassluis nog beter

Lees verder
  • 1
  • 2
  • 5