• Home

De fractie van de VSP is in toenemende mate verbaasd en geïrriteerd over het verloop van de coalitiebesprekingen in Maassluis. Al na een korte verkenningsronde heeft de door het CDA uit de eigen gelederen (lokaal partijbestuur) aangetrokken ‘informateur’ geconstateerd dat de huidige coalitie van CDA, VVD en PvdA gewoon kan worden voortgezet, met de ene zetel van D66 erbij voor een iets steviger meerderheid in de raad.

Lees verder
Op donderdagavond 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad bestaande uit 9 fracties (2 meer dan de periode hiervoor) geïnstalleerd onder toezicht van een groot aantal bezoekers (familie, vrienden, partijgenoten). Burgemeester Edo Haan heeft de raad toegesproken en na beëdiging allen persoonlijk de hand gedrukt en een bos bloemen overhandigd. De VSP Maassluis is met 3 zetels de 4e partij gebleven en de fractieleden Jan van der Maarel, Ton Luijendijk en Huub Paalvast zijn ook nog even door Hans van der Burg (VSP fractiesecretaris) toegesproken. De gemeenteraad werd heel veel wijsheid toegewenst voor de komende periode van 4 jaren want er staan en komen nogal wat uitdagingen op de agenda. Verder in deze toespraak is aangehaald waar de VSP voor staat en dat nog meer de nadruk zal worden gelegd op Ouderenbeleid, Duurzaamheid, Integratie en een Duurzaam financieel beleid. Tevens is genoemd het feit dat deze periode ondanks één zetel minder, met enige bescheidenheid, de VSP toch een stevig geluid zal laten horen; natuurlijk zal dat in goede harmonie gaan maar de confrontatie wordt niet geschuwd omdat, zo benadrukte Hans van der Burg, de VSP ergens voor staat. Afsluitend zijn de leden van de VSP heel veel succes toegewenst in goede onderlinge samenwerking voor de komende periode en dit werd bekrachtigd met een paar ferme handdrukken en prachtige bossen bloemen. Lees verder

De VSP deelt de verontwaardiging van de Culturele Raad Maassluis (CRM) en de Stichting Maassluise Kunstenaars (SMK) over het niet doorgaan van het White Wall Project in Maassluis. Kunstenaar Paco Dalmau kreeg voor zijn idee voor dit project de Waterweg Cultuurprijs 2017. Vervolgens liet Paco Dalmau weten dat hij zijn project – een te beschilderen kunstwerk van maximaal 600 meter – samen met zo veel mogelijk mensen in Maassluis wilde uitvoeren. Het was een unieke kans om Maassluis nog beter

Lees verder

Thema van het verkiezingsprogramma van de VSP Maassluis is: ‘Het gaat het om mensen’. Maar om iets voor mensen te betekenen heb je meer nodig dan mooie woorden in een verkiezingsprogramma. Voor het onderhouden van de contacten met de inwoners en het uitwerken en verdedigen van de standpunten in de gemeenteraad en heeft de VSP een enthousiast en hecht team klaar staan. Mensen met veel ervaring op het gebied van ouderenbeleid, zorg, veiligheid, onderwijs, cultuur, sport, ondernemen en communicatie.

Lees verder
VSP Maassluis ontving een brief van Lisette Petronillia met daarin een duidelijke hartenkreet. Als VSP maken wij ons sterk voor alle inwoners van Maassluis en kwetsbare groepen hebben onze speciale aandacht.
Zowel politici als bestuurders moeten beseffen, dat het serieus nemen van inwoners een voorwaarde is om de participatie van de inwoner bij het bestuur te stimuleren. Het is te triest voor woorden om te moeten vernemen dat hetgeen met zoveel inspanning de afgelopen jaren is opgebouwd door Myosotis nu in minder dan één jaar teniet wordt gedaan dankzij het door het college van PvdA, CDA en VVD doorgedrukte besluit welke in 2017 met nipte meerderheid door de raad is aangenomen. Zie de ingezonden brief en oordeelt u zelf

Aan: VSP Maassluis

Maassluis, zaterdag 17 maart 2018

Het is verkiezingstijd en dan hoor je tijdens een debat dat  partijen participatie zo belangrijk vinden. Grote slogans zoals: ‘Maassluis maken we samen’. Partijen die aangeven dat ze het enorm belangrijk vinden dat mensen met een beperking  moeten kunnen participeren. Het klinkt zo mooi, maar in 2017 heeft een aantal partijen de mensen met een beperking flink laten vallen. Het VN verdrag dat in 2016 is vastgesteld, telde niet in de gemeente

Lees verder
  • 1
  • 2
  • 5