Nieuws

Onderwijshuisvesting in de stad

Onderwijshuisvesting in de stad

donderdag 18 nov. 2021: Met de schoolbesturen voor het primair onderwijs is een visie ontwikkeld voor een Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan (MOHP). Deze visie is geactualiseerd en in oktober door de verantwoordelijk…
VSP op de bres voor betaalbare woningen

VSP op de bres voor betaalbare woningen

Donderdag 11 november 2021: In de Maassluise Courant van deze week leest u de reacties van de politieke partijen in de Maassluise gemeenteraad op het debat over de begroting van…
Inbreng VSP Maassluis Begrotingsbehandeling

Inbreng VSP Maassluis Begrotingsbehandeling

Dinsdag 2 november 2021: Tijdens de begrotingsbehandeling 2022-2025 heeft de VSP het college opgeroepen, middels een motie welke met grote meerderheid door de Raad is aangenomen, o.a. prioriteit te geven…
Gat in begroting dichten met Coronafonds gelden?

Gat in begroting dichten met Coronafonds gelden?

Vrijdag 15 oktober 2021: De modernisering van het subsidiebeleid van de gemeente Maassluis met als taakstelling voor 2022 een bezuiniging op subsidies te realiseren van € 200.000,- kan niet gehaald…
VSP Maassluis vernieuwt

VSP Maassluis vernieuwt

Dinsdag 8 juni 2021: De lokale politieke partij VSP Maassluis krijgt een nieuwe identiteit. Formeel was de partij tot nu toe een lokale afdeling van de landelijke Verenigde Senioren Partij.…
Ton Luijendijk lijsttrekker VSP Maassluis

Ton Luijendijk lijsttrekker VSP Maassluis

Dinsdag 13 juli 2021: Ton Luijendijk is de lijsttrekker voor VSP Maassluis bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In 2014 kwam hij voor de VSP in de gemeenteraad. Sinds 1 oktober…
Geen Getijdenpark maar wel € 50.000,- in Het Scheur ?

Geen Getijdenpark maar wel € 50.000,- in Het Scheur ?

Zaterdag 1 mei 2021: De VSP vindt het een goed besluit om af te zien van de aanleg van een zogenoemd getijdenpark in Het Scheur, ter hoogte van het speelpark…
Donatie aan Voedselbank Maassluis

Donatie aan Voedselbank Maassluis

Vrijdag 2 april 2021 VSP Maassluis vraagt aandacht voor drie maatschappelijke thema’s: duurzaamheid, armoede en zinvolle dagbesteding. Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Maassluis gooit daar een schepje bovenop: onze…
DOE MEE MET DE VSP

DOE MEE MET DE VSP

Donderdag 25 maart 2021: Al bijgekomen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer? Vond u het ook zo moeilijk om een partij te vinden die goed aansluit bij hoe u…
VSP stemt niet in met lokaal afsteek vuurwerkverbod

VSP stemt niet in met lokaal afsteek vuurwerkverbod

Maassluis vrijdag 12 maart 2021: Tijdens de raadsvergadering van 9 maart jl. diende D66 een motie in, gesteund door Groen Links en de ChristenUnie, die vroeg om een plaatselijk afsteekverbod…
Huub Paalvast ontvangt  Onderwijsprijs Maassluis

Huub Paalvast ontvangt Onderwijsprijs Maassluis

Donderdag 11 maart 2021: VSP Maassluis feliciteert de vijf prijswinnaars met de onderwijsprijs Maassluis 2020-2021. Tot hun grote verrassing kregen zij deze prachtige prijs op woensdag 10 maart 2021 uitgereikt…
“Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden”

“Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden”

Woensdag 3 maart 2021: Naar aanleiding van de motie “laaggeletterdheid en digitale vaardigheden”, welke door de gemeenteraad unaniem aangenomen in 2018, heeft het college in november 2019 een Aanvalsplan Basisvaardigheden…
Stichting Dierenhoek 't Sparretje verwacht deze zomer levering nieuw pand

Stichting Dierenhoek 't Sparretje verwacht deze zomer levering nieuw pand

Zondag 28 februari 2021:VSP Maassluis is zeer verheugd dat er belangrijke stappen zijn gemaakt in de uitvoering van de plannen om uiteindelijk een nieuw pand te kunnen realiseren, naar verwachting,…
De gemeenteraad van Maasssluis neemt afstand van uitlatingen over herbenoemingsprocedure Burgemeester

De gemeenteraad van Maasssluis neemt afstand van uitlatingen over herbenoemingsprocedure Burgemeester

Zondag 28 februari 2021: Op diverse (sociale) mediakanalen is aandacht besteed aan het herbenoemingsproces van onze Burgemeester Edo Haan. Het is altijd goed als er gediscussieerd kan worden over zaken…
Waterberging Kwartelsingel Bewoners zeer verontrust

Waterberging Kwartelsingel Bewoners zeer verontrust

vrijdag 5 februari 2021: VSP Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een zeer verontrustende brief van een groep van bewoners waarvan de tuinen…