Buitensporig hoge winsten Zorgaanbieders

Woensdag 16 oktober 2019: De VSP-Maassluis heeft in de Raadsvergadering van dinsdagavond 15 oktober 2019 middels een motie het college van Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven onderzoek te doen naar Zorginstellingen die door ROGplus zijn gecontracteerd naar mogelijk buitensporige hoge winsten. Deze motie wordt door bijna alle partijen in de gemeenteraad gesteund. De VVD heeft als enige partij na een korte mondelinge verklaring tegen deze motie gestemd.

“Het is voor de VSP niet meer dan logisch dat het onverantwoord is dat publieke middelen die voor zorg zijn bedoeld, leiden tot bovenmatige winstmarges van zorgaanbieders;

Ook lijkt het ons noodzakelijk dat bij de nieuwe contracten die ROGplus met zorgaanbieders afsluit, waar mogelijk sluitende afspraken worden gemaakt over voor de samenleving en de opdrachtgevers acceptabele winstmarges.

Deze motie is een krachtig signaal van de raad naar de wethouder om samen met de partnergemeenten binnen ROGplus deze handschoen op te pakken en binnenkort de raad hierover te informeren”.

Deze motie is ingediend in de Raadsvergadering van dinsdagavond 15 oktober 2019