• Home
  • VSP Nieuws
  • Brief bewonerscommissie aanleiding voor schriftelijke vragen VSP aan College

Brief bewonerscommissie aanleiding voor schriftelijke vragen VSP aan College

Woensdag 13 mei 2020: Een brief van de Bewoners Commissie de Vliet (BCdV) van 4 mei 2020, gericht aan zowel het College van B&W als aan Gemeenteraadsleden van Maassluis, is aanleiding voor de VSP hier schriftelijke vragen over te stellen.

De schriftelijke vragen van de VSP, volgens Art51 naar het reglement van orde van de gemeenteraad aan het College van B&W zoals op 13 mei 2020 verstuurd, zijn voorafgaand met een korte inleiding, hieronder weergegeven:


,,In een uitvoerige brief beschrijft de BCdV ervaringen met Senioren Welzijn (SW)
De BCdV heeft door haar intensieve betrokkenheid bij het werk voor de”
bewoners van de Vliet veel ervaring met het reilen en zeilen van
activiteiten voor de bewoners van De Vliet en daarmee ook de inbreng
daarin van SW.


De brief is een brandbrief die o.i. vraagt om een gedegen reactie van het college.

De vragen van de VSP n.a.v. deze brief zijn:
1. Bent u van plan gedetailleerd te reageren op de brief en op welke
termijn zegt u toe dit doen?
2. Bent u bereid n.a.v. de geschetste situatie de BCdV en daarmee de
raad te informeren hoe de prestatie afspraken met SW zich
verhouden met de uitvoering van deze afspraken?
3. Als een van de grootste subsidie ontvangers mag toch worden
aangenomen dat de jaarlijkse subsidie aanvraag zorgvuldig wordt
gemonitord aan de hand van de prestatie afspraken en geleverde
diensten en de bereikte doelen. Hoe vind deze monitoring plaats?
4. Bent u met ons van mening dat de geschetste situatie aanleiding
geeft tot een grondige reflectie op de bestaande subsidie relatie met
SW?


Ton Luijendijk, Fractievoorzitter VSP Maassluis”

bron foto: Website Senioren Welzijn Maassluis

https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/8732634/1/Schrijven%20BCdVliet%20aan%20BW%20dd%204-5-2020%20%281%29

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *