Brandbrief aan Minister Wiebes

Woensdag 11 september 2019: De VSP Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W van Maassluis naar aanleiding van een nieuwsbericht op 6 september waarin melding wordt gemaakt door de NOS over een brandbrief aan minister Wiebes van economische zaken. Hierin wordt gesproken over de serieuze risico’s m.b.t. kleinere gasvelden bij versneld leegpompen op aardbevingen met een kracht van 4.0. Dit is zwaarder dan de zwaarste beving tot nu toe in Groningen.

De brief is een initiatief van de gemeente Bergen, mede ondertekend door Beemster, Nissewaard, Noordoostpolder, Smallingerland, Waalwijk en Westland.

Bevingen houding zich niet aan gemeentegrenzen Onder Maassluis ligt een beoogd “kleiner” veld dat door de NAM is gepland in exploitatie te worden genomen. Voorts ligt Maassluis geografisch op of direct grenzend aan een aantal velden van Westland en bevingen houden zich niet aan gemeentegrenzen.

De VSP heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Heeft de gemeente Bergen ook onze gemeente benaderd met het verzoek om hieraan steun te verlenen middels mede indienen, of ondertekenen?

2. Indien ontkennend, wat vind het college van deze zorgen en deelt het college deze?

3. Indien bevestigend, wat is de motivatie van het college om hieraan niet de gevraagde steun te verlenen?

4. Is het college bereid alsnog deze steun uit te spreken en hier de initiatiefnemer(s) zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en er zorg voor te dragen dat deze zorgen ook bij de minister bekend zijn?