Bouwen voor de vraag

Maassluise Courant ‘De Schakel’ is deze week begonnen met themapagina’s over de verkiezingen van 21 maart. Een prima idee. Dit is de bijdrage van de VSP over het eerste thema: Wonen.
Niet de markt, maar de behoefte van woningzoekenden moet wat de VSP betreft bepalen welke huizen er nodig zijn. Dus in elk geval goedkope woningen voor starters. In Maassluis moeten er vanwege de vergrijzing ook meer levensloopbestendige woningen voor senioren komen en bij een concentratie van seniorenwoningen moeten er ook ruimten zijn voor recreatie en ontmoeting. Ook moeten er meer familiewoningen en ‘kangoeroewoningen’ komen. Verder moet in elk bouwproject tenminste 33% sociale woningbouw zijn.