Bouwen in Maassluis; een toelichting bij de VBBM

Maandag 25 november 2018: In de zaal van De Vliet vond die avond het driemaandelijkse overleg plaats van de VBBM (Vereniging Bewoners Belangen Maassluis), onder leiding van de aftredend voorzitter dhr. Peter Boeters. Aanwezig als eerste spreker was wethouder Sjoerd Kuiper, die aan de hand van een powerpointpresentatie een toelichting gaf over m.n. het bouwen in de stad Maassluis.

Er werden foto’s getoond van het vroegere en het hedendaagse Maassluis en hoe het er in de toekomst met alle nieuwbouw uit gaat zien. Ook beantwoordde de wethouder een aantal vragen van de aanwezigen (plm. 40 personen). Al met al een helder en informatief geheel.

De tweede spreker was dhr. Frank van der Plas van Woningcorporatie Maasdelta, die aan de hand van een powerpointpresentatie de actuele situatie bij Maasdelta weergaf. Dit betrof o.a. de beoordeling door een onafhankelijke commissie aangaande onderwerpen als klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en werkwijze. Ook dit was een duidelijk en informatief betoog.

Als derde spreker een financiële medewerker van Maasdelta die eveneens aan de hand van een powerpointpresentatie de financiële situatie van Maasdelta aan de aanwezigen duidelijk maakte. Helaas voor de meeste aanwezigen een te ingewikkeld financieel betoog en veel grote en kleine cijfers.

De vergadering werd afgesloten met de bespreking van eerdere notulen en een rondvraag, waarna de voorzitter door één van de aanwezige bewonersvertegenwoordiger werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.”

(met dank aan Han Adema, Steunraadslid VSP Maassluis, voor tekst en foto)

Over de VBBM:

De VBBM behartigt uw belangen als het gaat over de leefbaarheid in Maassluis.  Dat houdt in dat de VBBM adviseert en toezicht houdt op de Gemeente en Maasdelta: wat doen zij om de leefbaarheid in Maassluis te vergroten en heeft dit ook effect? De VBBM laat zich hiervoor informeren door haar achterban (o.a. bewonerscommissies, verenigingen van eigenaren en individuele bewoners), want de VBBM is er voor iedereen. De andere taak van de VBBM is het behartigen van uw belangen als u huurder bent van een woning van Maasdelta Maassluis (MDM).Hiervoor wordt regelmatig overlegd met Maas-delta. Ook daarvoor geldt dat de VBBM zich laat informeren door de bewonerscommissies e.d.. De VBBM stimuleert en helpt ook om bewonerscommissies op te zetten. https://vbbm.nl/over-de-vbbm/