Bewonersbrief BCVerto2

Maandag 8 juni 2020: Op 26 mei 2020 is er een brandbrief, gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad, binnengekomen afkomstig van de Bewonerscommissie Verto 2. Naar aanleiding van deze brief heeft VSP Maassluis op 8 juni j.l. een aantal schriftelijke vragen gestemd aan het College van B&W.

Groeiende overlast Deze brief stelt de groeiende overlast van een groep jongeren aan de orde die regelmatig door de wijk van oost naar west trekken of op weg zijn naar het Oleanderpark. De waarnemingen waarvan de brief melding maakt zijn zorgelijk en vraagt om reactie van het college.

De fractie van de VSP is in ieder geval zeer bezorgd over de recente reeks van incidenten m.b.t. de openbare orde op verschillende plaatsen in de stad.

Onze vragen n.a.v. deze brief zijn:

  1. Gaat u of bent u al met een vertegenwoordiging van BCVerto 2 in gesprek over de vermelde reeks van incidenten en de escalatie daarvan in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 mei?
  2. Wat zijn de acties die u al heeft ondernomen om de overlast in dat gebied Verto/Oleanderpark in te dammen?
  3. Is er opsporingscapaciteit ingezet om namen en rugnummers te achterhalen van vernielingen en molest tijdens deze nachtelijke tocht door de Vertowijk?
  4. Is er al sprake van het achterhalen van identiteit van de belangrijkste raddraaiers?
  5. Kunt u instemmen en toezeggen om na het reces met de raad in gesprek te gaan over de openbare orde problemen die de stad op dit moment heeft te verduren?
  6. In dat gesprek met de raad met voorstellen te komen om hier echt met elkaar tot oplossingen en echte verbeteringen te komen.
  7. Kunt u met de VSP instemmen dat verstoring en vernieling nooit het begrip vrijheid mag uithollen en daarom met kracht moet worden bestreden?