Bewoners boos over geluidswal

 

4 september 2018: De bewoners van de Doornenbuurt in Maassluis zijn verontwaardigd over het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad akkoord is gegaan met een voorstel van het college van burgemeester & wethouders om vlak langs hun wijk een hogere geluidswal aan te leggen. De VSP heeft in de raadsvergadering van 3 juli als enige tegen dit voorstel gestemd. Voor de VSP waren er veel te veel onduidelijkheden over dit plan om dit nog even snel voor de zomer door de raad te jagen.
Andere fracties zwichtten vooral voor het feit dat de geluidswal volgens het college kan worden aangelegd zonder dat dit de gemeente een cent kost. Aannemers zouden namelijk bereid zijn om grond die ze weg moeten halen voor bouwprojecten, op de geluidswal te storten en ook om alle bijkomende kosten te betalen. De VSP zet grote vraagtekens bij de haalbaarheid daarvan en vraagt zich ook af hoe waterdicht de controle is op het storten van zwaar verontreinigde grond. Het zal in de praktijk niet mogelijk zijn om de lading van elke vrachtwagen te controleren. Groot bezwaar is ook dat voor de geluidswal de hele groenstrook tussen de Doornenbuurt en de A20 moet verdwijnen.
Kort na de raadsvergadering bleek dat de gemeente vooraf geen contact heeft gezocht met de bewoners van de Doornenbuurt die het dichtst langs de weg ligt. In een boze brief heeft de overgrote meerderheid van die bewoners daarover geklaagd en om een gesprek gevraagd met het gemeentebestuur. De VSP heeft hierover ook meteen schriftelijke vragen gesteld aan B&W. In een gesprek met de fractie van de VSP hebben de bewoners verslag gedaan van het gesprek in het stadhuis en gevraagd hen te steunen in hun actie om de plannen zoals ze er nu liggen van tafel te krijgen. Op basis van het eerder in de raad ingenomen standpunt heeft de VSP die steun toegezegd.
Volgens de VSP moet de gemeente er bij Rijkswaterstaat op blijven aandringen dat er een geluidsscherm komt op de bestaande geluidswal. Zeker als de Blankenburgtunnel gaat zorgen voor meer verkeer van en naar het Westland zal die plek langs de A20 naar verwachting voldoen aan de normen die Rijkswaterstaat hanteert.