Bevoegdheden Handhaving in Openbare Ruimte

Donderdag 2 juni 2022: VSP Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders, dit volgens Artikel 51 van het reglement van orde. Als volgt:

Aan: College van Burgemeester en Wethouders                                                                          Datum: 2 juni 2022

Bevoegdheden van Handhaving bij meldingen over openbare ruimte   

Geacht College,

In de openbare Raadsvergadering van dinsdagavond 31 mei 2022 is er tijdens behandeling van Agendapunt 4 Actualiteitenhalfuur, door GroenLinks aandacht gevraagd over (zwerf-)afval in de openbare ruimte en handhaving daarop.

Voor VSP Maassluis was dit reden om daarbij ook het college te bevragen over bevoegdheden van de mensen van Handhaving. Hierbij is gewezen op recente gebeurtenissen aan de P.C. Hooftlaan welke geen incidenten zijn.

Beantwoording tijdens behandeling op die dinsdagavond over dit specifieke onderdeel en dan met name v.w.b. onduidelijkheden in bevoegdheden van Handhaving, wat ook vandaag donderdag 2 juni 2022 weer is bevestigd[1], is reden voor VSP Maassluis hierover alsnog aanvullende schriftelijke vragen te stellen.

De vragen op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde:

 1. Aanhoudende overlast
Sinds wanneer bent u bekend met de overlast die veroorzaakt wordt door deze onderneming, (waar tijdens de raadsvergadering naar werd verwezen) aan de P.C. Hooftlaan, te Maassluis?
 1. Incidenten of structurele overlast
Zijn er ook soortgelijke meldingen / gevallen bekend van andere bedrijven in Maassluis?
 1. Registreren van meldingen en opvolging 
Hoeveel meldingen (zowel via Fixi als via andere kanalen) heeft u in 2022 tot zover hierover mogen ontvangen?
 1. Opvolging en uitvoering van maatregelen 
Welke maatregelen zijn er tot zover genomen door de Gemeente n.a.v. meldingen over dit soort gevallen?
 1. Boetes 
Hoeveel boetes ( hoogte van bedragen?) zijn er het afgelopen jaar uitgeschreven?
 1. Beleid (middelen en bevoegdheden) 
Kunt u aangeven wat nu het beleid is in dit soort situaties en is het duidelijk voor de mensen van handhaving hoe, wanneer en met welke middelen zij waartegen mogen/moeten/kunnen optreden?

Hans van der Burg, Fractievoorziter VSP Maassluis

[1] Donderdag 2 juni 2022 weer zwerfafval op zelfde locatie. Contact met handhaving daarover. Wederom bevestiging dat zij geen boete kunnen/mogen uitschrijven.