ANBI informatie

De VSP Maassluis heeft een ANBI status. Hier alle informatie op een rij.

Algemeen

Algemene informatie
Rechtsvorm:vereniging
Statutaire naam:Verantwoord Sociaal Positief Maassluis
Ook genoemd:VSP Maassluis
Statutaire zetel:Maassluis
KvK nummer:84324007
RSIN:863170109
IBAN nummer:NL37RABO 0340 3647 26
Organisatie
Aantal bestuursleden:2
Dagelijks bestuur:ja
Persoon in dienst:nee
RVC:nee
Contactinformatie
Postadres:Santplaet 68, 3144 DT Maassluis
Telefoon:06-23756994
E-mailadres:info@vsp-maassluis
Website:www.vsp-maassluis.nl
Facebook:facebook.com/vspmaassluis
Twitter:@VSPMaassluis

De letters VSP staan voor Verantwoord, Sociaal en Positief. Dat is de manier waarop wij politiek willen bedrijven. Verantwoord betekent dat VSP Maassluis niet zo maar iets roept, maar goed luistert naar wat er bij de bewoners leeft, zich baseert op feiten en op een constructieve manier bijdraagt aan de politieke besluitvorming.

Het begrip Sociaal zit in de genen van onze partij. Voortgekomen uit een politieke beweging die zich vooral richtte op het behartigen van de belangen van ouderen, heeft VSP Maassluiszich ontwikkeld tot 

een partij die opkomt voor alle inwoners van Maassluis die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werk en inkomen (Stroomopwaarts) en huisvesting (met name voor starters en senioren).

VSP Maassluis volgt het gemeentelijk beleid kritisch, maar stelt zich vanuit het principe ‘bouwen is beter dan afbreken’ Positief op in het maatschappelijke en politieke debat. We beperken ons niet tot het aangeven van wat er niet goed gaat. We komen ook met concrete voorstellen voor aanpassing en verbetering van het beleid. Daar hebben we in de afgelopen jaren succes mee gehad op het gebied van onder meer Wmo, jeugdzorg en sociale woningbouw.

VSP Maassluis blijft zoeken naar mogelijkheden om met creatieve en onorthodoxe oplossingen problemen aan te pakken die anders blijven liggen. Daarbij zal de nadruk liggen op een betere participatie van zo veel mogelijk stadgenoten.

VSP Maassluis sluit geen partijen uit als het gaat om samenwerking, maar zal wel altijd kritisch handelen in het belang van de inwoners van Maassluis. VSP Maassluis is op basis van herkenbaarheid van haar standpunten bereid deel te nemen in een nieuw college.

Financieel

Balansgegevens:
De VSP is een nieuw startende partij en er zijn nog geen balansgegevens.

Aan het eind van een kalenderjaar is er een ALV en zijn balansgegevens beschikbaar. Partij doet in maart 2022 voor het eerst mee met de verkiezingen van de gemeenteraad. Inkomsten bestaan uit maandelijkse bijdrage van fractieleden. Uitgaven zijn incidenteel, met name in verkiezingstijd.