Afscheid Raadsleden VSP Maassluis

Woensdag 30 maart 2022: Op dinsdagavond 29 maart hebben 12 raadsleden afscheid genomen van de gemeenteraad. Voor VSP Maassluis zijn dat Jan van der Maarel, Ton Luijendijk en Huub Paalvast.

Nadat de burgemeester de vertrekkende raadsleden had toegesproken en bedankt voor hun inzet, werden drie van de twaalf vertrekkende leden onderscheiden. Dit kunt u teruglezen op de website van de gemeente Maassluis.

De vertrekkende leden werden uitgebreid toegesproken door de nieuwe fractievoorzitter van VSP Maassluis, Hans van der Burg. Voor ieder werd een korte terugblik en woorden van dank uitgesproken. Het vertrek van deze drie ervaren leden is een enorm gemis voor de fractie maar zeker ook voor de gemeenteraad als geheel. Belangrijk te vermelden is dat Huub Paalvast zal terugkeren als Steunraadslid. De heren kregen een fles wijn (van goede kwaliteit !) aangeboden en hun vrouwen een heel mooi veldboeket.

Later namen Jan van der Maarel en Ton Luijendijk nog het woord om zowel Raad als College maar ook het VSP team te bedanken en sterkte toe te wensen.

Het was een bijzondere avond en u kunt dit terugkijken via de website van de gemeente. https://maassluis.raadsinformatie.nl/vergadering/966386

Jan van der Maarel benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau