Achterstanden in het Onderwijs

Dinsdag 17 december 2019: De VSP heeft in het debat over “onderwijskansenbeleid” samen met de PvdA een motie ingediend welke door de gehele raad is ondersteund en unaniem aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht te komen met een “uitvoeringsnota vertaald in een concreet plan van aanpak, met tijdspad en nulmeting en deze vóór 1 mei 2020 aan de Raad voor te leggen”. De inbreng tijdens het debat van het VSP raadslid dhr. Paalvast wordt hieronder weergegeven:

Leesvaardigheid niveau 1 “Voorzitter, Volgens recente landelijke gegevens over leesvaardigheid bij kinderen die het basisonderwijs verlaten, is één op de vier kinderen inmiddels niet in staat om een hogere leesvaardigheid te halen dan niveau 1. Deze kinderen zijn onvoldoende toegerust om met succes een voortgezette opleiding te volgen met als gevolg: geen startkwalificatie.”

Grote groep kinderen raakt in de knel “Verder lopen ze een groter risico op een slechtere gezondheid en dito slechtere levensverwachting. Volgens de VSP Maassluis is er dus alle reden om met elkaar de stormbal te hijsen. Een veel te grote groep kinderen raakt in de knel en loopt een relevant risico de aansluiting in de maatschappij te gaan missen, ja zelfs straks als laaggeletterd door het leven te moeten gaan.”

Broodnodige urgentie “Al jaren zijn de resultaten niet geweldig en al in 2018 hebben wij bij de evaluatie aangegeven dat meer van hetzelfde geen betere resultaten gaat opleveren. Die broodnodige urgentie mist de VSP in het voorgestelde onderwijskansenbeleid. Het doel is gelijke kansen voor alle kinderen, maar direct al bij de start accepteren we de achterstanden op het gebied van taal en ontwikkeling. Wij vinden dit een fout uitgangspunt.”

Een concreet plan “De VSP vindt dat u de oorspronkelijke ambitie gestand moet doen. Als achterstand wordt geconstateerd, begint natuurlijk meteen het zoeken naar de oorzaak. Dit komt in het raadsvoorstel helemaal niet voor. De VSP wil een concreet plan dat voor iedereen die met kinderen en onderwijs te maken heeft, duidelijk maakt dat de omkering van dit probleem hier wat Maassluis betreft begonnen is.”

Brief van de Adviesraad “Dat moet een plan zijn met heldere en SMART geformuleerde doelen met uiteraard vaste ijk- en evaluatie momenten. Afhankelijk van de reactie van de wethouder zullen wij hierover in de tweede termijn samen met de PvdA een motie indienen. Wij verwijzen ook naar de brief van de Adviesraad voor Samenlevingszaken. De VSP ondersteunt haar aanbevelingen.”

Taal achterstand “Wij hebben inmiddels kennis genomen van de antwoorden op de aanbevelingen. De achterstanden ontstaan vaak in gezinnen waar meestal de Nederlandse taal niet wordt gesproken. Dat is niet nieuw maar wel urgent. We zullen met nog veel meer inzet ouders moeten betrekken bij het onderwijs van hun kinderen en moeten doordringen van de kritische situatie waarin hun kinderen – en wellicht ook zij zelf – gaan komen na een gebrekkige schoolcarrière.”