Aandacht voor huisuitzettingen

VSP vraagt aandacht voor huisuitzettingen
De gemeenteraadsfractie van de VSP Maassluis heeft op 1 december 2017 aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over huisuitzettingen in Maassluis. De VSP vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om die te voorkomen, zeker als er kinderen in een huishouden zijn. Die stelling staat ook in ons verkiezingsprogramma 2018-2022.

Hieronder de antwoorden op onze vragen.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Naar aanleiding van positieve berichtgeving over het project ‘voorkomen van huisuitzettingen’ in Schiedam-Noord heeft de fractie van de VSP onderstaande vragen gesteld conform artikel 51 van het Reglement van orde. In deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen.

1. Is het college op de hoogte van het besluit van de gemeente Schiedam om in samenwerking met Stroomopwaarts en corporatie Woonplus een project ‘voorkomen van huisuitzettingen’ uit te voeren?
Ja, het college is hiervan op de hoogte. In alle drie de MVS-gemeenten zijn afspraken gemaakt tussen de woningcorporatie(s) en Stroomopwaarts over het voorkomen van huisuitzettingen. In Maassluis werkt Stroomopwaarts nauw samen met Maasdelta. De afspraken zijn per gemeente op maat gemaakt.

2. Is het college van mening, dat een dergelijk op preventie gericht project een bijdrage levert aan het beperken van opbouw van schulden door inwoners?
Wij denken inderdaad dat op deze manier door tijdig in te grijpen grotere problemen voorkomen kunnen worden.

3. Waarom is vanwege de betrokkenheid van Stroomopwaarts niet besloten een dergelijk project ook in Maassluis uit te voeren?
In Maassluis zijn, zoals al bij vraag 1 is aangegeven, eveneens afspraken gemaakt tussen Stroomopwaarts en de woningcorporatie om huisuitzettingen te voorkomen.

4. Kan het college een overzicht geven van het aantal huisuitzettingen in Maassluis in de afgelopen vijf jaar met daarbij aangegeven de oorzaken?
De gemeente registreert dit niet. Maasdelta heeft de onderstaande gegevens aan ons beschikbaar gesteld. De huisuitzettingen vinden nagenoeg altijd plaats vanwege een betalingsachterstand. Een enkele keer vindt een huisuitzetting plaats vanwege overlast of hennepteelt.
2013
2014
2015
2016
2017
21
21
17
13
6

5. Is het college voornemens het in Schiedam succesvolle project voor het voorkomen van huisuitzettingen ook in Maassluis uit te gaan voeren, in samenwerking met Stroomopwaarts en Maasdelta?
Zoals al is aangegeven bij vraag 1 en 3 zijn er al afspraken gemaakt in Maassluis om huisuitzettingen te voorkomen. De samenwerking verloopt goed en zal worden voortgezet.