Aanbieden ophalen grofvuil milieustraat

Dinsdag 10 mei 2022: VSP Maassluis heeft naar aanleiding van onder andere een raadsinformatiebrief (RIB) van 8 april 2022 een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit gaat over het door het College genomen besluit op 8 april 2022; de gemaakte afspraken, voortgang van opstelling en ondertekening van overeenkomsten en de gevolgen voor de inwoners van zowel Maassluis als voor Maasland v.w.b. openingstijden en inzet van capaciteit.

De schriftelijke vragen zijn te vinden via onderstaande link

https://maassluis.notubiz.nl/document/11474991/1/Art51+vragen+VSP+Aanbieden+en+ophalen+grofvuil+en+gebruik+Milieustraat+door+inwoners+Maassluis+en+Maasland