Laatste restzetel alsnog naar VSP Maassluis

Donderdag 24 maart 2022: VSP Maassluis krijgt de 4e restzetel toegewezen na hertelling van alle uitgebrachte stemmen op donderdag 24 maart 2022

De week van na de verkiezingen van 16 maart 2022 is een turbulente week geweest en een heel bijzondere voor de Maassluise politiek. Op maandag 21 maart 2022 kwam het Centraal Stembureau in vergadering bijeen ter vaststelling van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadverkiezingen van 2022.

Bij de berekening van de toewijzing van de zogenoemde restzetels blijkt er echter een verschil van één te zijn tussen de berekende gemiddelde waarde van Leefbaar Maessluys en die van VSP Maassluis welke bepalend voor toewijzing van de restzetel.

Voor VSP Maassluis reden om een verzoek tot hertelling in te dienen tijdens de openbare vergadering van het Centraal Stembureau. In een uitgebreide toelichting benadrukte Hans van der Burg, woordvoerder op dit onderwerp, dat VSP Maassluis geen signalen heeft over onrechtmatigheden in het verkiezingsproces. In zijn toelichting maakte hij ook een verwijzing naar eerdere tellingen in andere gemeenten waar bij minimale verschillen ook tot hertelling is overgegaan.

Voor VSP Maassluis is het van groot belang dat er recht wordt gedaan aan de kiezer en dat men, via de voorzitter van het Centraal Stembureau, laat zien dat men transparant wilt zijn.

Uiteindelijk na een overleg van ongeveer 20 minuten van de leden van het Centraal Stembureau, besloot de voorzitter om tot hertelling over te gaan en dus de vergadering te schorsen en dat men uiterlijk donderdag 24 maart 2022 de vergadering weer zou heropenen om de definitieve uitslagen van hertelling openbaar te maken.

Als reactie hierop bedankte Hans van der Burg de leden van het Centraal Stembureau, alle medewerkers en ambtenaren voor hun inzet en gaf aan de definitieve uitslag wat het resultaat ook zou zijn te respecteren.

Bekijk/beluister de vergadering van maandag 21 maart 2022 https://maassluis.raadsinformatie.nl/vergadering/966670

Op donderdag 24 maart 2022 werd de vergadering heropend en werd verslag gedaan van resultaten van hertelling en hieruit bleek dat de 4e restzetel niet naar Leefbaar Maessluys ging maar aan VSP Maassluis werd toegewezen.

Hans van der Burg bedankte de leden van het Centraal Stembureau voor de zorgvuldigheid getoond ook in dit proces van de vergadering.

De gemeenteraad van 29 maart 2022 moet een besluit nemen over de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 14, 15 en 16 maart 2022.

Bekijk/beluister de vergadering van donderdag 24 maart 2022 https://maassluis.raadsinformatie.nl/vergadering/972034