VSP bezorgd over reactie politie op spoedmeldingen

Donderdag 20 januari 2022: Op de website 112maasmedia staat op 20 januari 2022 een bericht met de kop: ‘5 Maassluizers moesten 1 tot 2 uur op de politie wachten terwijl de politie met spoed nodig was’. Volgens dat bericht is het in Maassluis in 2021 vijf keer gebeurde dat het 1 tot 2 uur duurde voordat er politie ter plaatse was bij een spoedmelding. Het gebeurde in Maassluis 3 keer dat er 45 tot 60 minuten op de politie gewacht moest worden tijdens een spoedmelding. De politie ontving in 2021 ruim 400 spoedmeldingen in Maassluis. Bij spoedmeldingen moet de politie binnen 15 minuten ter plaatse zijn

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie van VSP Maassluis de volgende schriftelijke vragen gesteld, aan het college van B&W van Maassluis, conform artikel 51 van het reglement van orde:

  1. Is het college op de hoogte van de gegevens zoals die in bovenvermeld nieuwsbericht zijn vermeld en is dit een juiste weergave van de werkelijkheid?
  2. Kan het college een oordeel geven over deze cijfers?
  3. Beschikt het college over informatie over mogelijke consequenties van de lange wachttijden en zo niet, kan die alsnog worden gegeven?
  4. Kan het college aangeven wat de oorzaken zijn van het feit dat dit soort zaken voorkomen?
  5. Welke maatregelen wil en kan het college nemen om ervoor te zorgen dat op spoedmeldingen voor de politie in Maassluis binnen de daarvoor geldende tijd kan worden gereageerd?

 

Ton Luijendijk

Fractievoorzitter VSP Maassluis