Maassluis

2022: het jaar van het nieuwe begin

Maassluis 6 januari 2022: Corona laat zich zo aan het begin van het nieuwe jaar, met een stevige nabrander nog nadrukkelijk gelden. Rondom de afgelopen feestdagen waren er weer veel beperkingen voor horeca, winkels, theaters en concertzalen.

Ook de schoolkinderen en daarmee ook de ouders kregen dankzij een verlengde schoolvakantie weer met beperkingen en ongemak te maken. Er wordt dan ook een groot beroep gedaan op het uithoudingsvermogen van getroffen ondernemers, maar ook van de gezinnen waar de kinderen weer niet naar school kunnen.

Het is moeilijk voor te stellen dat dit de laatste stuiptrekkingen van het virus zouden zijn. Gelukkig zijn er hoopgevende signalen dat we langzaam maar zeker toch vooruit gaan en dat er licht is aan het einde van de tunnel. We spreken de hartgrondige wens uit dat de greep van het virus in het nieuwe jaar zal verslappen en we met elkaar weer terug kunnen naar het normale leven.

VSP Maassluis wenst u allemaal een gezond en mooi nieuw jaar toe waarin we weer veel van onze dromen en ambities kunnen oppakken. Intussen bereiden wij ons voor op de komende gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart worden gehouden. We hopen dat u als inwoner uw betrokkenheid bij de stad wil laten zien door te gaan stemmen.

VSP Maassluis doet mee aan die verkiezingen met een mooi en ambitieus programma voor Maassluis dat de titel draagt: ’Voor de mensen, Voor Maassluis’.

Hiermee willen we uitdrukken dat het bij VSP Maassluis allereerst om de mensen gaat, levend in een mooie en vitale stad. We hopen en vertrouwen erop dat dit voor veel mensen een aansprekend programma zal zijn.

VSP Maassluis wenst u, en ons allemaal toe dat 2022 het jaar van het nieuwe begin wordt.

Ton Luijendijk

Fractievoorzitter VSP Maassluis