VSP in debat over verkeersontsluiting De Kade

VSP in debat over verkeersontsluiting De Kade

Dinsdag 22 januari 2019:   Voorgestelde varianten inzake onderzoek verkeersontsluiting De Kade zijn voorgelegd ter consultatie aan de gemeenteraad. Hierbij...

Lees verder

VSP stelt vragen aan college n.a.v. brief SOM+

VSP stelt vragen aan college n.a.v. brief SOM+

Maandag 10 december 2018: De gemeenteraad van Maassluis heeft een brief mogen ontvangen van een stuurgroep in oprichting onder de naam Sport...

Lees verder

Verkenning alternatieven ophoging A20 geluidswal

Verkenning alternatieven ophoging A20 geluidswal

Woensdag 4 december 2018: De VSP Maassluis is verheugd dat het overleg tussen het college van Burgemeester & Wethouders en bewonersvertegenwoordigers...

Lees verder

Bouwen in Maassluis; een toelichting bij de VBBM

Bouwen in Maassluis; een toelichting bij de VBBM

Maandag 25 november 2018: In de zaal van De Vliet vond die avond het driemaandelijkse overleg plaats van de VBBM (Vereniging Bewoners Belangen...

Lees verder

Hoekse Lijn oplevering eind februari 2019 ?

Hoekse Lijn oplevering eind februari 2019 ?

Woensdag 21 november 2018: De Rotterdamse wethouder Visser heeft tijdens een informatiebijeenkomst in het Stadhuis van Vlaardingen Raadsleden...

Lees verder

Pact voor de Ouderenzorg handen en voeten geven

Pact voor de Ouderenzorg handen en voeten geven

Donderdag 15 november 2018: (bron: Maassluise Courant de Schakel) Op voorstel van de VSP heeft de voltallige gemeenteraad in het begrotingsdebat...

Lees verder

“Stijging kosten jeugdhulp mogelijk onbeheersbaar”

“Stijging kosten jeugdhulp mogelijk onbeheersbaar”

Woensdag 7 november 2018: Hierbij de spreektekst van fractievoorzitter Ton Luijendijk van de 2e termijn van de begrotingsbehandeling 2019-2022...

Lees verder

VSP Maassluis blijft “lokaal sociaal”

VSP Maassluis blijft “lokaal sociaal”

Dinsdag 6 november 2018: Hierbij de spreektekst van fractievoorzitter Ton Luijendijk van de 1e termijn van de begrotingsbehandeling 2019-2022...

Lees verder

VSP Maassluis - Lokaal Sociaal

Onze visie

Ieder mens is gelijkwaardig en heeft recht op een menswaardig bestaan. Dit is leidend in ons politieke handelen. Daarom willen wij voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving.

Onze missie

De VSP Maassluis maakt zich sterk voor een sociaal beleid.
De VSP Maassluis is een lokale beweging en heeft geen enkele binding met een landelijke partij. Dat geeft de VSP de ruimte om onafhankelijk problemen en uitdagingen aan te pakken.
De VSP Maassluis is er voor alle inwoners, jong en oud met als uitgangspunt LOKAAL SOCIAAL.

Doelen

We willen voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving.
Senioren en groepen die kwetsbaar zijn hebben onze bijzondere aandacht.
De VSP Maassluis ijvert voor een dynamische stad, waarin het goed ondernemen en wonen is.
Het vestigingsklimaat voor ondernemers moet uitnodigend zijn.
De winkelstand moet van een hoog stedelijk niveau zijn en de culturele voorzieningen moeten uitnodigend zijn voor onze inwoners en aantrekkingskracht hebben voor nieuwe inwoners.

De VSP stelt zich voor

Hier stellen de leden van de fractie zich wat uitgebreider voor!

Heeft u een vraag of wilt u contact met één van ons opnemen? Via de foto kunt u doorklikken naar meer informatie en een e-mailadres. Wij horen graag van u, want uw inbreng is voor ons van groot belang!

 

Ton Luijendijk
Fractievoorzitter
Jan van der Maarel
Raadslid
Huub Paalvast
Raadslid
Hans van der Burg
Steunraadslid
Han Adema
Steunraadslid

Volg VSP Maassluis op Facebook

Volg ons op Facebook en praat mee!

Bezoek onze Facebookpagina