Overlijdensbericht

Overlijdensbericht

Op 5 augustus 2019 ontvingen wij het trieste bericht dat Joke Adema-Bolijn, echtgenote van ons fractielid Han Adema, in de nacht van 4 op 5...

Lees verder

College, waar blijft de door u toegezegde voetgangersoversteekplaats?

College, waar blijft de door u toegezegde voetgangersoversteekplaats?

Donderdag 11 juli 2019: De VSP Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W van Maassluis over verkeersveiligheid...

Lees verder

Ombuigingen een enorme operatie niet zonder pijn

Ombuigingen een enorme operatie niet zonder pijn

Woensdag 4 juli 2019:Na afloop van het debat zijn er 3 moties ingebracht en unaniem aangenomen. Hieronder de verzoeken aan het college zoals...

Lees verder

Een uit elkaar vallende Kadernota

Een uit elkaar vallende Kadernota

Dinsdag 3 juli 2019: Fractievoorzitter Ton Luijendijk van de VSP levert felle kritiek op de door het College aangeboden Kadernota, welke door...

Lees verder

Zorgen over bereikbaarheid Bushaltes in Maassluis

Zorgen over bereikbaarheid Bushaltes in Maassluis

Dinsdag 18 juni 2019: Volgens de informatie uit HalteScan blijkt dat 56% van de haltes in Maassluis nog niet volledig toegankelijk zijn waarbij...

Lees verder

Slotreactie VSP op Jaarrekening 2018

Slotreactie VSP op Jaarrekening 2018

Dinsdag 18 juni 2019: De VSP heeft bij monde van haar fractievoorzitter dhr Ton Luijendijk in tweede termijn ter afsluiting van de commissievergadering...

Lees verder

Stichting Myosotis “vergeet-mij-niet”

Stichting Myosotis “vergeet-mij-niet”

Zaterdag 1 juni 2019: Stichting Myosotis Maassluis heeft op zaterdag 1 juni 2019 haar 12,5 jarig jubileum groots gevierd in theater het Koningshof...

Lees verder

“Geen nummers, altijd mensen…”

“Geen nummers, altijd mensen…”

Zaterdag 4 mei 2019: De indrukwekkende toespraak van burgemeester Edo Haan ging dit keer over concentratiekamp Melk in Oostenrijk gelegen bij...

Lees verder

VSP Maassluis - Lokaal Sociaal

Onze visie

Ieder mens is gelijkwaardig en heeft recht op een menswaardig bestaan. Dit is leidend in ons politieke handelen. Daarom willen wij voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving.

Onze missie

De VSP Maassluis maakt zich sterk voor een sociaal beleid.
De VSP Maassluis is een lokale beweging en heeft geen enkele binding met een landelijke partij. Dat geeft de VSP de ruimte om onafhankelijk problemen en uitdagingen aan te pakken.
De VSP Maassluis is er voor alle inwoners, jong en oud met als uitgangspunt LOKAAL SOCIAAL.

Doelen

We willen voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving.
Senioren en groepen die kwetsbaar zijn hebben onze bijzondere aandacht.
De VSP Maassluis ijvert voor een dynamische stad, waarin het goed ondernemen en wonen is.
Het vestigingsklimaat voor ondernemers moet uitnodigend zijn.
De winkelstand moet van een hoog stedelijk niveau zijn en de culturele voorzieningen moeten uitnodigend zijn voor onze inwoners en aantrekkingskracht hebben voor nieuwe inwoners.

De VSP stelt zich voor

Hier stellen de leden van de fractie zich wat uitgebreider voor!

Heeft u een vraag of wilt u contact met één van ons opnemen? Via de foto kunt u doorklikken naar meer informatie en een e-mailadres. Wij horen graag van u, want uw inbreng is voor ons van groot belang!

 

Ton Luijendijk
Fractievoorzitter
Jan van der Maarel
Raadslid
Huub Paalvast
Raadslid
Hans van der Burg
Steunraadslid
Han Adema
Steunraadslid

Volg VSP Maassluis op Facebook

Volg ons op Facebook en praat mee!

Bezoek onze Facebookpagina