Stichting Dierenhoek ’t Sparretje verwacht deze zomer levering nieuw pand

Stichting Dierenhoek ’t Sparretje verwacht deze zomer levering nieuw pand

Zondag 28 februari 2021:VSP Maassluis is zeer verheugd dat er belangrijke stappen zijn gemaakt in de uitvoering van de plannen om uiteindelijk...

Lees verder

De gemeenteraad van Maasssluis neemt afstand van uitlatingen over herbenoemingsprocedure Burgemeester

De gemeenteraad van Maasssluis neemt afstand van uitlatingen over herbenoemingsprocedure Burgemeester

Zondag 28 februari 2021: Op diverse (sociale) mediakanalen is aandacht besteed aan het herbenoemingsproces van onze Burgemeester Edo Haan. Het...

Lees verder

Waterberging Kwartelsingel Bewoners zeer verontrust

Waterberging Kwartelsingel Bewoners zeer verontrust

vrijdag 5 februari 2021: VSP Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een zeer verontrustende...

Lees verder

VSP niet akkoord nachtelijke openstelling horeca

VSP niet akkoord nachtelijke openstelling horeca

Dinsdag 2 februari 2021: De gemeenteraad van Maassluis ging op dinsdag 2 februari jl akkoord met de APV2021. Een amendement van Groen Links...

Lees verder

Risicoprofilering op lokaal niveau

Risicoprofilering op lokaal niveau

Dinsdag 2 februari 2021: De ervaringen met de kindertoeslagaffaire maken duidelijk welke risico’s er zijn als risicoprofilering met behulp van...

Lees verder

Schriftelijke vragen aan college: Waar blijft het Actieplan Inclusieve Samenleving ?

Schriftelijke vragen aan college: Waar blijft het Actieplan Inclusieve Samenleving ?

vrijdag 29 januari 2021: de gemeente Maassluis heeft nog geen gebruik gemaakt van de handreiking opgesteld door de VNG met als belangrijk onderdeel...

Lees verder

Een presentje voor bewoners van De Vloot op BlueMonday

Een presentje voor bewoners van De Vloot op BlueMonday

Maandag 18 januari 2021: Op initiatief van de Bewonerscommissie van De Vloot heeft VSP Maassluis samen met de CU op deze “BlueMonday”...

Lees verder

Politiek Actief

Politiek Actief

Dinsdag 29dec20: Goed voornemen? Meld je nu nog aan voor de gratis cursus Politiek Actief! Op 14 januari 2021 start de gratis cursus Politiek...

Lees verder

VSP Maassluis - Lokaal Sociaal

Onze visie

Ieder mens is gelijkwaardig en heeft recht op een menswaardig bestaan. Dit is leidend in ons politieke handelen. Daarom willen wij voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving.

Onze missie

De VSP Maassluis maakt zich sterk voor een sociaal beleid.
De VSP Maassluis is een lokale beweging en heeft geen enkele binding met een landelijke partij. Dat geeft de VSP de ruimte om onafhankelijk problemen en uitdagingen aan te pakken.
De VSP Maassluis is er voor alle inwoners, jong en oud met als uitgangspunt LOKAAL SOCIAAL.

Doelen

We willen voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving.
Senioren en groepen die kwetsbaar zijn hebben onze bijzondere aandacht.
De VSP Maassluis ijvert voor een dynamische stad, waarin het goed ondernemen en wonen is.
Het vestigingsklimaat voor ondernemers moet uitnodigend zijn.
De winkelstand moet van een hoog stedelijk niveau zijn en de culturele voorzieningen moeten uitnodigend zijn voor onze inwoners en aantrekkingskracht hebben voor nieuwe inwoners.

De VSP stelt zich voor

Hier stellen de leden van de fractie zich wat uitgebreider voor!

Heeft u een vraag of wilt u contact met één van ons opnemen? Via de foto kunt u doorklikken naar meer informatie en een e-mailadres. Wij horen graag van u, want uw inbreng is voor ons van groot belang!

 

Ton Luijendijk
Fractievoorzitter
Jan van der Maarel
Raadslid
Huub Paalvast
Raadslid
Hans van der Burg
Steunraadslid

Volg VSP Maassluis op Facebook

Volg ons op Facebook en praat mee!

Bezoek onze Facebookpagina