Berichtgeving kademuur van  de Noordgeer aan de Heldringstraat

Berichtgeving kademuur van de Noordgeer aan de Heldringstraat

Donderdag 12 november 2020: Wethouder Voskamp heeft in antwoorden op vragen van de WOS belangrijke informatie gedeeld over mogelijke oplossingen...

Lees verder

Woonwijk Het Balkon moet voor een ieder goed bereikbaar zijn

Woonwijk Het Balkon moet voor een ieder goed bereikbaar zijn

maandag 9 november 2020: De VSP vindt dat de toegangsmogelijkheden verbeterd moeten worden en heeft daarom de volgende schriftelijke vragen...

Lees verder

Inbreng VSP Maassluis Begrotingsbehandeling

Inbreng VSP Maassluis Begrotingsbehandeling

Dinsdag 3 november 2020: Tijdens de begrotingsbehandeling 2021-2024 heeft de VSP het college opgeroepen daar waar mogelijk soepel en ruimhartig...

Lees verder

Discussie over rapport snelfietsroute Naaldwijk – Rotterdam door Maassluis…

Discussie over rapport snelfietsroute Naaldwijk – Rotterdam door Maassluis…

Dinsdagavond 27 oktober 2020: Het voorgelegde rapport van onderzoeksbureau Sweco heeft te veel open einden als het gaat om de definitieve keuze...

Lees verder

,,Goede hulp aan kwetsbare kinderen moet voorop blijven staan..

,,Goede hulp aan kwetsbare kinderen moet voorop blijven staan..

Dinsdagavond 27 okt. 2020: De VSP heeft in een debat, bij monde van fractievoorzitter dhr. Luijendijk, het vertrouwen uitgesproken over het...

Lees verder

Motie VSP “Betaalbare koopwoningen” aangenomen

Motie VSP “Betaalbare koopwoningen” aangenomen

Dinsdagavond 29 sept. 2020 heeft de gemeenteraad, tijdens het debat over het duurzaam beschikbaar houden van betaalbare koopwoningen, de door...

Lees verder

Toenemende overlast in Maassluis vanwege gedrag aantal weggebruikers

Toenemende overlast in Maassluis vanwege gedrag aantal weggebruikers

23 aug. 2020: Verschillende inwoners van Maassluis hebben via de media en via een brief aan de raad aandacht gevraagd voor toenemende overlast...

Lees verder

Uitbreiding Lely Zuidbuurt: Zorgen bij bewoners om toename verkeersdrukte

Uitbreiding Lely Zuidbuurt: Zorgen bij bewoners om toename verkeersdrukte

Op 21 juli 2020 heeft het bedrijf Lely tijdens een informatieavond de bewoners van de Zuidbuurt, Korte Buurt en Maria Rutgersstraat geïnformeerd...

Lees verder

VSP Maassluis - Lokaal Sociaal

Onze visie

Ieder mens is gelijkwaardig en heeft recht op een menswaardig bestaan. Dit is leidend in ons politieke handelen. Daarom willen wij voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving.

Onze missie

De VSP Maassluis maakt zich sterk voor een sociaal beleid.
De VSP Maassluis is een lokale beweging en heeft geen enkele binding met een landelijke partij. Dat geeft de VSP de ruimte om onafhankelijk problemen en uitdagingen aan te pakken.
De VSP Maassluis is er voor alle inwoners, jong en oud met als uitgangspunt LOKAAL SOCIAAL.

Doelen

We willen voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving.
Senioren en groepen die kwetsbaar zijn hebben onze bijzondere aandacht.
De VSP Maassluis ijvert voor een dynamische stad, waarin het goed ondernemen en wonen is.
Het vestigingsklimaat voor ondernemers moet uitnodigend zijn.
De winkelstand moet van een hoog stedelijk niveau zijn en de culturele voorzieningen moeten uitnodigend zijn voor onze inwoners en aantrekkingskracht hebben voor nieuwe inwoners.

De VSP stelt zich voor

Hier stellen de leden van de fractie zich wat uitgebreider voor!

Heeft u een vraag of wilt u contact met één van ons opnemen? Via de foto kunt u doorklikken naar meer informatie en een e-mailadres. Wij horen graag van u, want uw inbreng is voor ons van groot belang!

 

Ton Luijendijk
Fractievoorzitter
Jan van der Maarel
Raadslid
Huub Paalvast
Raadslid
Hans van der Burg
Steunraadslid
Han Adema
Steunraadslid

Volg VSP Maassluis op Facebook

Volg ons op Facebook en praat mee!

Bezoek onze Facebookpagina